Białe na białym: pozorne nic. Ale gdy w 1918 Kazimierz Malewicz, pozostający pod wpływem rewolucyjnych idei, które wstrząsnęły światem rok wcześniej, przedstawił swoją „Kompozycję suprematyczną: białe na białym”, zapewne zdawał sobie sprawę, że dokonał przełomu, który na zawsze zmieni sposób postrzegania sztuki. Zerwawszy z obowiązującym od prehistorii związkiem pomiędzy malarstwem a światem przedstawiającym, dokonał „supremacji czystego uczucia” i utorował drogę rozwoju dla malarstwa abstrakcyjnego. Białe obrazy i reliefy tworzył m.in. nestor polskiej awangardy Henryk Stażewski, a także, od początku lat 70., Adam Marczyński, który w polskiej historii sztuki zapisał się jako twórca, który jako pierwszy zastosował ruchome elementy w obrębie obrazu, angażując widza do współtworzenia finalnego efektu pracy.

W latach 1929-36 studiował w krakowskiej ASP. W latach 30. związał się z Grupą Krakowską, uczestniczył również w jej reaktywowaniu w 1957. Jego udział w pracach Stowarzyszenia związany był z niekiedy ostrym konfliktem z T. Kantorem oraz jego najbliższym "otoczeniem". Wydaje się, że Adam Marczyński - obok M. Jaremy - był najwybitniejszym malarzem Grupy. Od 1945 aż do emerytury pracował na ASP, gdzie prowadził pracownię malarstwa. Od 1950 był jej profesorem. Obok malarstwa uprawiał rysunek, grafikę (monotypie) oraz scenografię. Jest autorem cenionych polichromii kościelnych (Nowy Wiśnicz, Katedra w Tarnowie, Ratułów, Brzesko, Sokołów Małopolski). Był autorem ilustracji książkowych - "Niebieskie kartki" A. Rudnickiego, "Porwanie w Tiutiurlistanie" W. Żukrowskiego, "Pamiętniki" Paska, "Niespokojne godziny" I. Jurgielewiczowej i in. Jest uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. We wczesnych pracach Marczyńskiego widoczne są wpływy kubizmu i koloryzmu. Po wojnie tworzył liryczne kompozycje inspirowane sztuką Paula Klee i Joana Miro. Kolejny etap jego twórczości przypada na lata 60. - artysta włączył się wówczas w nurt malarstwa materii, tworząc kolaże - z połamanych desek, częściowo spalonych listewek, arkuszy forniru, kawałków tektury i zardzewiałej blachy . W latach 70. wykonywał kompozycje z niewielkich kasetonów o uchylnych, ruchomych ścianach. Prezentowane prace pochodzą z przedwojennego okresu twórczości artysty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

41
Adam MARCZYŃSKI (1908 - 1985)

Bez tytułu

relief/sklejka, papier, 25 x 25 cm
opisany na odwrociu przez Piotra Marczyńskiego, syna artysty (potwierdzenie autentyczności)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Białe na białym: pozorne nic. Ale gdy w 1918 Kazimierz Malewicz, pozostający pod wpływem rewolucyjnych idei, które wstrząsnęły światem rok wcześniej, przedstawił swoją „Kompozycję suprematyczną: białe na białym”, zapewne zdawał sobie sprawę, że dokonał przełomu, który na zawsze zmieni sposób postrzegania sztuki. Zerwawszy z obowiązującym od prehistorii związkiem pomiędzy malarstwem a światem przedstawiającym, dokonał „supremacji czystego uczucia” i utorował drogę rozwoju dla malarstwa abstrakcyjnego. Białe obrazy i reliefy tworzył m.in. nestor polskiej awangardy Henryk Stażewski, a także, od początku lat 70., Adam Marczyński, który w polskiej historii sztuki zapisał się jako twórca, który jako pierwszy zastosował ruchome elementy w obrębie obrazu, angażując widza do współtworzenia finalnego efektu pracy.

W latach 1929-36 studiował w krakowskiej ASP. W latach 30. związał się z Grupą Krakowską, uczestniczył również w jej reaktywowaniu w 1957. Jego udział w pracach Stowarzyszenia związany był z niekiedy ostrym konfliktem z T. Kantorem oraz jego najbliższym "otoczeniem". Wydaje się, że Adam Marczyński - obok M. Jaremy - był najwybitniejszym malarzem Grupy. Od 1945 aż do emerytury pracował na ASP, gdzie prowadził pracownię malarstwa. Od 1950 był jej profesorem. Obok malarstwa uprawiał rysunek, grafikę (monotypie) oraz scenografię. Jest autorem cenionych polichromii kościelnych (Nowy Wiśnicz, Katedra w Tarnowie, Ratułów, Brzesko, Sokołów Małopolski). Był autorem ilustracji książkowych - "Niebieskie kartki" A. Rudnickiego, "Porwanie w Tiutiurlistanie" W. Żukrowskiego, "Pamiętniki" Paska, "Niespokojne godziny" I. Jurgielewiczowej i in. Jest uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. We wczesnych pracach Marczyńskiego widoczne są wpływy kubizmu i koloryzmu. Po wojnie tworzył liryczne kompozycje inspirowane sztuką Paula Klee i Joana Miro. Kolejny etap jego twórczości przypada na lata 60. - artysta włączył się wówczas w nurt malarstwa materii, tworząc kolaże - z połamanych desek, częściowo spalonych listewek, arkuszy forniru, kawałków tektury i zardzewiałej blachy . W latach 70. wykonywał kompozycje z niewielkich kasetonów o uchylnych, ruchomych ścianach. Prezentowane prace pochodzą z przedwojennego okresu twórczości artysty.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.