Jerzy Jarnuszkiewicz znany jest gównie jako rzeźbiarz (zaprojektował m.in. rzeźbę "Dziecko - bohater", która została wykorzystana w 1983 jako model pomnika Małego Powstańca). Ważnymi, choć mniej znanymi dziedzinami twórczości artysty były medalierstwo oraz rysunek.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

32
Jerzy JARNUSZKIEWICZ (1919 - 2005)

Bez tytułu

drzeworyt/papier, 7 x 9,2 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Jerzy Jarnuszkiewicz'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Jerzy Jarnuszkiewicz znany jest gównie jako rzeźbiarz (zaprojektował m.in. rzeźbę "Dziecko - bohater", która została wykorzystana w 1983 jako model pomnika Małego Powstańca). Ważnymi, choć mniej znanymi dziedzinami twórczości artysty były medalierstwo oraz rysunek.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.