OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

04
Igor PANCHUK

BEZ TYTUŁU, 2019

ołówek, papier, 29,5 x 21 cm
sygn. p.d.: IP. [monogram wiązany] 2019

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Sprzedane 3 100 zł (3 875 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)