Tematem przewodnim malarstwa Ziółkowskiej (Hercberg) jest pamięć, zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Społeczne i jednostkowe traumy dają o sobie znać w sposób paradoksalny – w intensywnych, wielobarwnych abstrakcjach, którym artystka pozwala z pozoru swobodnie rozpływać się na płótnach.

Zuzanna Ziółkowska (Hercberg) jest malarką, autorką instalacji i działań performatywnych oraz aktywistką i edukatorką. Artystkę interesuje temat pamięci i cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką. W 2018 otrzymała stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof. Krzysztofa Rajkowska. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim ASP w Warszawie uzyskała w pracowni malarstwa prof. Leona Tarasewicza i dr hab. Pawła Susida. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

124
Zuzanna ZIÓŁKOWSKA-HERCBERG (ur. 1981)

Bez tytułu, 2016 r.

technika mieszana/płótno, 46 x 38 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘ZUZA ZIÓŁKOWSKA / HERCBERG 2016'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Tematem przewodnim malarstwa Ziółkowskiej (Hercberg) jest pamięć, zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Społeczne i jednostkowe traumy dają o sobie znać w sposób paradoksalny – w intensywnych, wielobarwnych abstrakcjach, którym artystka pozwala z pozoru swobodnie rozpływać się na płótnach.

Zuzanna Ziółkowska (Hercberg) jest malarką, autorką instalacji i działań performatywnych oraz aktywistką i edukatorką. Artystkę interesuje temat pamięci i cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką. W 2018 otrzymała stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof. Krzysztofa Rajkowska. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim ASP w Warszawie uzyskała w pracowni malarstwa prof. Leona Tarasewicza i dr hab. Pawła Susida. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.