OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

38
Jerzy ROJKOWSKI

BEZ TYTUŁU, 2016

akryl, płótno, 60 x 120 cm
sygn. p.d.: JRojkowski 2016

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Sprzedane 8 000 zł (10 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 8 000 zł
Estymacja: 10 000 - 12 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)