Malarz, fotograf, autor obiektów i tkanin eksperymentalnych. "Moje obrazy nie mają tytułów, nie przypisuję ich konkretnym zjawiskom. Nie nazywam obrazów, chcąc uwolnić odbiorcę od narzucania łatwych skojarzeń i własnych interpretacji. Chcę, by obraz pozostawał autonomiczny, żeby działał sobą, a nie poprzez przypisywane mu treści. Malarstwo wyraża to, czego nie da się zwerbalizować wprost (…)". Tak brzmi malarskie credo Wojciecha Zubali. Jego malarstwo nie pełni roli usługowej czy ilustracyjnej wobec jakiejkolwiek ideologii, nauki czy filozofii. Jest wyrazem procesu poznawania czysto artystycznego. Zupełnie autonomicznego wobec treści, tematu i jakichkolwiek prób narracji. Malarstwo to dotyczy istnienia malarstwa samego w sobie. Malarz urodził się w 1964 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa w ASP w Warszawie w latach 1984-1989. Dyplom z malarstwa zrealizował w 1989 roku w pracowni Jana Tarasina. Aneks z tkaniny u Zbigniewa Gostomskiego. Od dyplomu pracuje na Malarstwie. Był asystentem w pracowni tkaniny Marka Dzienkiewicza i malarstwa Leona Tarasewicza. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa. Profesor zwyczajny. Od roku 2012 do chwili obecnej jest prorektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

86
Wojciech ZUBALA (ur. 1964)

Bez tytułu, 2016

olej, płótno; 46 x 55 cm;
na odwrocie sygn.: Zubala oraz pieczątka: "Wojciech Zubala 2016".

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, fotograf, autor obiektów i tkanin eksperymentalnych. "Moje obrazy nie mają tytułów, nie przypisuję ich konkretnym zjawiskom. Nie nazywam obrazów, chcąc uwolnić odbiorcę od narzucania łatwych skojarzeń i własnych interpretacji. Chcę, by obraz pozostawał autonomiczny, żeby działał sobą, a nie poprzez przypisywane mu treści. Malarstwo wyraża to, czego nie da się zwerbalizować wprost (…)". Tak brzmi malarskie credo Wojciecha Zubali. Jego malarstwo nie pełni roli usługowej czy ilustracyjnej wobec jakiejkolwiek ideologii, nauki czy filozofii. Jest wyrazem procesu poznawania czysto artystycznego. Zupełnie autonomicznego wobec treści, tematu i jakichkolwiek prób narracji. Malarstwo to dotyczy istnienia malarstwa samego w sobie. Malarz urodził się w 1964 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa w ASP w Warszawie w latach 1984-1989. Dyplom z malarstwa zrealizował w 1989 roku w pracowni Jana Tarasina. Aneks z tkaniny u Zbigniewa Gostomskiego. Od dyplomu pracuje na Malarstwie. Był asystentem w pracowni tkaniny Marka Dzienkiewicza i malarstwa Leona Tarasewicza. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa. Profesor zwyczajny. Od roku 2012 do chwili obecnej jest prorektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.