WYSTAWIANY:
- Paweł Olszczyński, Psycho-the-Rapist, Galeria Piktogram, Warszawa, 27.11.2015-16.01.2016
Paweł Olszczyński w swoich pracach bardzo często posługuje się rysunkiem, zwykle przekraczając tradycyjne granice tego medium. Czasem zarysowuje całe podłoże, tworząc szklistą grafitową taflę, którą następnie przekształca w trójwymiarowy obiekt. Innym razem do rysunkowych kompozycji dodaje przestrzenne elementy lub poprzez wycięcia tworzy ich negatywy. Bywa, że jego prace stają się imitacjami przedstawionych przedmiotów: ceramiczną płytą, stalową zbroją, lateksową maską. Olszczyński niejednokrotnie kreuje niedopowiedziane sytuacje, budowane ze stałego, charakterystycznego dla siebie repertuaru form. W jego twórczości dominują elementy takie, jak: drewno, siatka, włosy, części garderoby czy przedmioty użytkowe, których zestawienia dają surrealistyczny, niepokojący efekt.

Grafik, rysownik, ilustrator. Absolwent wydziału grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2005-10) oraz Hochshule fur Gestaltung, Offenbach am Main. Laureat Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Krakowa (2011). Publikował prace m.in.: w takich magazynach jak Fukt Magazine czy Gili-Gili, ilustracje w magazynach takich jak m.in.: Exklusive, Kikimora, Aktivist, KTW, Brief etc. Współtwórca oprawy plastycznej wystawy "Miasto na sprzedaż", w ramach festiwalu Warszawa w Budowie4 - Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa. Wybrane wystawy oraz udział w projektach: "H.N.F." - wystawa zbiorowa, New Roman, Kraków; "Fantome Noir" - Żak/Branicka, Berlin, wystawa indywidualna; "Fukt In Warsaw" - CSW Laboratorium Warszawa; "Orbis Pictus Literatura", Kraków. Obszar zainteresowań poruszany w pracach to status i rola obrazu, wizerunku, rozdźwięk i sposób funkcjonowania oryginału, reprodukcji i dokumentacji. Próba odpowiedzi na pytanie jaką wartość ma reprodukcja, wiąże się to ścisłe z praca nad materiałem fotograficznym, który jest głównym źródłem inspiracji. Główne media to rysunek oraz malarstwo.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

19
Paweł OLSZCZYŃSKI (ur. 1985)

Bez tytułu, 2015 r.

ołówek/papier, 70 x 50 cm (w świetle oprawy)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
- Paweł Olszczyński, Psycho-the-Rapist, Galeria Piktogram, Warszawa, 27.11.2015-16.01.2016
Paweł Olszczyński w swoich pracach bardzo często posługuje się rysunkiem, zwykle przekraczając tradycyjne granice tego medium. Czasem zarysowuje całe podłoże, tworząc szklistą grafitową taflę, którą następnie przekształca w trójwymiarowy obiekt. Innym razem do rysunkowych kompozycji dodaje przestrzenne elementy lub poprzez wycięcia tworzy ich negatywy. Bywa, że jego prace stają się imitacjami przedstawionych przedmiotów: ceramiczną płytą, stalową zbroją, lateksową maską. Olszczyński niejednokrotnie kreuje niedopowiedziane sytuacje, budowane ze stałego, charakterystycznego dla siebie repertuaru form. W jego twórczości dominują elementy takie, jak: drewno, siatka, włosy, części garderoby czy przedmioty użytkowe, których zestawienia dają surrealistyczny, niepokojący efekt.

Grafik, rysownik, ilustrator. Absolwent wydziału grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2005-10) oraz Hochshule fur Gestaltung, Offenbach am Main. Laureat Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Krakowa (2011). Publikował prace m.in.: w takich magazynach jak Fukt Magazine czy Gili-Gili, ilustracje w magazynach takich jak m.in.: Exklusive, Kikimora, Aktivist, KTW, Brief etc. Współtwórca oprawy plastycznej wystawy "Miasto na sprzedaż", w ramach festiwalu Warszawa w Budowie4 - Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa. Wybrane wystawy oraz udział w projektach: "H.N.F." - wystawa zbiorowa, New Roman, Kraków; "Fantome Noir" - Żak/Branicka, Berlin, wystawa indywidualna; "Fukt In Warsaw" - CSW Laboratorium Warszawa; "Orbis Pictus Literatura", Kraków. Obszar zainteresowań poruszany w pracach to status i rola obrazu, wizerunku, rozdźwięk i sposób funkcjonowania oryginału, reprodukcji i dokumentacji. Próba odpowiedzi na pytanie jaką wartość ma reprodukcja, wiąże się to ścisłe z praca nad materiałem fotograficznym, który jest głównym źródłem inspiracji. Główne media to rysunek oraz malarstwo.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.