W latach 1982-1987 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1988 roku. Od 1989 roku pracownik dydaktyczny na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Obecnie adiunkt w Pracowni Malarstwa ASP w Łodzi. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek i fotografię. Współorganizator plenerów żeglarsko-malarskich na wyspach: Bornholm, Christianso, Vejro, Moon. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

102
Grzegorz KALINOWSKI (ur. 1962)

Bez tytułu, 2015 r.

akryl/płótno, 40 x 40 cm
sygnowany p.d.: 'G.K'
opisany na odwrociu: 'Grzegorz Kalinowski 2015 r.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1982-1987 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1988 roku. Od 1989 roku pracownik dydaktyczny na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Obecnie adiunkt w Pracowni Malarstwa ASP w Łodzi. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek i fotografię. Współorganizator plenerów żeglarsko-malarskich na wyspach: Bornholm, Christianso, Vejro, Moon. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.