PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

20
Andrzej NOWACKI (ur. 1953, Rabka)

Bez tytułu , 2015

relief, akryl/płyta pilśniowa, 99,5 x 99,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '24.08.15. | A. NOWACKI | 2015 | cz/b nr 5'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Yellow and Gray

17.06.2021

19:00

Sprzedane 48 000 zł (60 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 40 000 - 60 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.