Artystka wywodząca się ze środowiska gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twórczyni strukturalna, korzystająca z wielu mediów, przede wszystkim tkanin, nici, ciągle jednak skupiająca się na istocie samego obrazu, którego filozofią jest właśnie malarstwo. Pyta o relacje podmiotu z przestrzenią szeroko rozumianą (poprzez społeczeństwo, kulturę, systemy wartości). Poszukuje pierwiastka odciążającego w obliczu poczucia ciasnoty i przytłoczenia.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

37
Natalia HIRSZ (ur. 1991, Wejherowo)

Bez tytułu, 2014 r.

technika własna/płótno, 60 x 50 x 7 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Natalia Hirsz | 2014'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.09.2019

19:00

Sprzedane 1 800 zł (2 214 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Artystka wywodząca się ze środowiska gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twórczyni strukturalna, korzystająca z wielu mediów, przede wszystkim tkanin, nici, ciągle jednak skupiająca się na istocie samego obrazu, którego filozofią jest właśnie malarstwo. Pyta o relacje podmiotu z przestrzenią szeroko rozumianą (poprzez społeczeństwo, kulturę, systemy wartości). Poszukuje pierwiastka odciążającego w obliczu poczucia ciasnoty i przytłoczenia.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.