Student ASP w Katowicach wydziału Artystycznego, kierunek Grafika Warsztatowa. Obecnie uczestniczy w międzyuczelnianej wymianie MOST, gdzie w semestrze zimowym uczęszcza na zajęciach na ASP w Warszawie. Głównymi mediami, którymi się zajmuje to: malarstwo, rysunek, grafika i video. Publikacje i wystawy: Prezentacja prac Laboratorium CSW Workshop; Publikacja Figurama 2014 i udział w wystawie; Publikacja Figurama 2015 i udział w wystawie; Publikacja Figurama 2016 i udział w wystawie; Udział w wystawach zbiorowych.

61
Tomasz PRZYBYŁEK

Bez tytułu, 2014

olej, płótno, 140 x 130 cm,
sygn. na odwrocie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Student ASP w Katowicach wydziału Artystycznego, kierunek Grafika Warsztatowa. Obecnie uczestniczy w międzyuczelnianej wymianie MOST, gdzie w semestrze zimowym uczęszcza na zajęciach na ASP w Warszawie. Głównymi mediami, którymi się zajmuje to: malarstwo, rysunek, grafika i video. Publikacje i wystawy: Prezentacja prac Laboratorium CSW Workshop; Publikacja Figurama 2014 i udział w wystawie; Publikacja Figurama 2015 i udział w wystawie; Publikacja Figurama 2016 i udział w wystawie; Udział w wystawach zbiorowych.