PODATKI I OPŁATY:
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

24
Katarzyna JAKUBEK (ur. 1982)

Bez tytułu, 2012

akryl/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany monogramem: 'KD'
sygnowany i datowany na blejtramie: 'KATARZYNA JAKUBEK 2012'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Młoda Sztuka

13.04.2021

19:00

Sprzedane 1 000 zł (1 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.