WYSTAWIANY:
Bartek Otocki, Alchemia Iluzji, Galeria Sztuki w Legnicy, marzec 2011

LITERATURA:
Bartek Otocki, „Alchemia Iluzji”, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica 2011

„Słowo alchemia jest w pracy Bartka Otockiego użyte celowo i oznacza tyle co eksperyment, ale w sposób właściwy dla twórcy zżytego z obiektem badań, a nie w sposób, który rozdziela podmiot badań od poszukującego (…). wzorem alchemików używał do stworzenia prac specjalistycznego sprzętu – studia fotograficznego, programów graficznych, sprężarki, a nawet posiłkował się urządzeniami celowo do realizacji prac skonstruowanymi. Za pomocą w/w urządzeń przetwarza renesansowe portrety. Ukazuje niemożliwe do zobaczenia (…). Gra z widzem za pomocą skojarzeń z różnymi symbolami zaczerpniętymi z malarskiej symboliki. Podsuwa mu różne interpretacje widzianego obrazu”.
ANDRZEJ ZDANOWICZ

Dyplom z malarstwa w 2003 roku w prac. prof. Ryszarda Hungera w ASP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, doktorat z malarstwa w 2011 roku na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2003 asystent w pracowni malarstwa i rysunku prof. Jarosława Chrabąszcza w ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Wystawy indywidualne:

2011
Obrazy 2010–2011 – Galeria Wschodnia; Łódź

Alchemia Iluzji – Galeria XS; Instytut Sztuk Pięknych UJK w Kielcach

Alchemia Iluzji – Galeria Sztuki w Legnicy

2009
Portrety pamięciowe – Galeria Bałucka; Łódź

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

61
Bartek OTOCKI (ur. 1978, Łódź)

Bez tytułu, 2010

druk/płótno, 40 x 30 cm
opisany na odwrociu: 'B.OTOCKI 2010'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
Bartek Otocki, Alchemia Iluzji, Galeria Sztuki w Legnicy, marzec 2011

LITERATURA:
Bartek Otocki, „Alchemia Iluzji”, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica 2011

„Słowo alchemia jest w pracy Bartka Otockiego użyte celowo i oznacza tyle co eksperyment, ale w sposób właściwy dla twórcy zżytego z obiektem badań, a nie w sposób, który rozdziela podmiot badań od poszukującego (…). wzorem alchemików używał do stworzenia prac specjalistycznego sprzętu – studia fotograficznego, programów graficznych, sprężarki, a nawet posiłkował się urządzeniami celowo do realizacji prac skonstruowanymi. Za pomocą w/w urządzeń przetwarza renesansowe portrety. Ukazuje niemożliwe do zobaczenia (…). Gra z widzem za pomocą skojarzeń z różnymi symbolami zaczerpniętymi z malarskiej symboliki. Podsuwa mu różne interpretacje widzianego obrazu”.
ANDRZEJ ZDANOWICZ

Dyplom z malarstwa w 2003 roku w prac. prof. Ryszarda Hungera w ASP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, doktorat z malarstwa w 2011 roku na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2003 asystent w pracowni malarstwa i rysunku prof. Jarosława Chrabąszcza w ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Wystawy indywidualne:

2011
Obrazy 2010–2011 – Galeria Wschodnia; Łódź

Alchemia Iluzji – Galeria XS; Instytut Sztuk Pięknych UJK w Kielcach

Alchemia Iluzji – Galeria Sztuki w Legnicy

2009
Portrety pamięciowe – Galeria Bałucka; Łódź

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.