W swoich obrazach Mateusz Szczypiński posługuje się techniką olejną połączoną z umiejętnie dobranymi elementami kolażu, co czyni je wiernymi malarskiej tradycji, a jednocześnie świeżymi i zaskakującymi. Praca artysty z 2010 jest przykładem wczesnej serii dzieł, w których Szczypiński odwoływał się przede wszystkim do kanonu sztuki europejskiej, wprowadzając modyfikacje zarówno przy pomocy pędzla, jak i gotowych wycinków kolażu. Figury po lewej stronie odwołują się do obrazów Hansa Holbeina i konwencji portretowania znanej z płócien malarzy holenderskich. „Jeśli chodzi o odwołania do przeszłości, to występują one na kilku płaszczyznach. Z jednej strony jest przywoływanie pewnych znanych z historii sztuki dzieł, konkretnych motywów, estetyk czy tematów. Początkowo byli to głownie wielcy mistrzowie, sztuka nowożytna, z czasem pojawiły się też cytaty czy nawiązania do sztuki z ubiegłego wieku, szczególnie abstrakcji z kręgu konstruktywizmu rosyjskiego czy Bauhausu, ale także mniej ‘szlachetnej’ sztuki Socrealistycznej. (…) Charakter tego, co robię, najlepiej zdaje się wyrażać określenie malarski Found Footage, gdyż przypomina to właśnie montowanie pełnego obrazu z rożnych znalezionych ‘śmieci’ – przypadkowych obrazów. Wydaje mi się, że to, co robię, wynika z charakteru współczesnej kultury, w której obrazy bombardują nas z każdej strony, przestają być unikatowe i tracą swe pierwotne znaczenia w zależności od kontekstu, w którym są przedstawiane. W tym natłoku, chaosie przedstawień, poszczególne obrazy zlewają się ze sobą, zmieniają, często w przypadkowy sposób” (Mateusz Szczypiński w rozmowie z Sylwią Krasoń dla „Contemporary Lynx Magazine”, luty 2013).

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009) oraz malarstwo na ASP w Krakowie (2012). Współpracuje z galerią lokal_30 w Warszawie. Mieszka i pracuje w Krakowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

30
Mateusz SZCZYPIŃSKI (ur. 1984, Piekary Śląskie)

Bez tytułu, 2010

kolaż, olej/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MS | Mateusz | Szczypiński | 2010'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W swoich obrazach Mateusz Szczypiński posługuje się techniką olejną połączoną z umiejętnie dobranymi elementami kolażu, co czyni je wiernymi malarskiej tradycji, a jednocześnie świeżymi i zaskakującymi. Praca artysty z 2010 jest przykładem wczesnej serii dzieł, w których Szczypiński odwoływał się przede wszystkim do kanonu sztuki europejskiej, wprowadzając modyfikacje zarówno przy pomocy pędzla, jak i gotowych wycinków kolażu. Figury po lewej stronie odwołują się do obrazów Hansa Holbeina i konwencji portretowania znanej z płócien malarzy holenderskich. „Jeśli chodzi o odwołania do przeszłości, to występują one na kilku płaszczyznach. Z jednej strony jest przywoływanie pewnych znanych z historii sztuki dzieł, konkretnych motywów, estetyk czy tematów. Początkowo byli to głownie wielcy mistrzowie, sztuka nowożytna, z czasem pojawiły się też cytaty czy nawiązania do sztuki z ubiegłego wieku, szczególnie abstrakcji z kręgu konstruktywizmu rosyjskiego czy Bauhausu, ale także mniej ‘szlachetnej’ sztuki Socrealistycznej. (…) Charakter tego, co robię, najlepiej zdaje się wyrażać określenie malarski Found Footage, gdyż przypomina to właśnie montowanie pełnego obrazu z rożnych znalezionych ‘śmieci’ – przypadkowych obrazów. Wydaje mi się, że to, co robię, wynika z charakteru współczesnej kultury, w której obrazy bombardują nas z każdej strony, przestają być unikatowe i tracą swe pierwotne znaczenia w zależności od kontekstu, w którym są przedstawiane. W tym natłoku, chaosie przedstawień, poszczególne obrazy zlewają się ze sobą, zmieniają, często w przypadkowy sposób” (Mateusz Szczypiński w rozmowie z Sylwią Krasoń dla „Contemporary Lynx Magazine”, luty 2013).

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009) oraz malarstwo na ASP w Krakowie (2012). Współpracuje z galerią lokal_30 w Warszawie. Mieszka i pracuje w Krakowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.