„W malarstwie interesują mnie dwa zagadnienia: ludzie i architektura. Można powiedzieć, że oba sprowadzają się do jednego pytania o relacje pomiędzy przestrzenią a jej użytkownikami. O to, kto i w jaki sposób definiuje miejską przestrzeń i sposoby jej ‘używania’. Szczególnie interesujące wydają mi się przestrzenie publiczne i półpubliczne”.
Anna Reinert

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

51
Anna REINERT

Bez tytułu, 2008

akryl/płótno, 33 x 23,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'ANNA REINERT | 2008'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„W malarstwie interesują mnie dwa zagadnienia: ludzie i architektura. Można powiedzieć, że oba sprowadzają się do jednego pytania o relacje pomiędzy przestrzenią a jej użytkownikami. O to, kto i w jaki sposób definiuje miejską przestrzeń i sposoby jej ‘używania’. Szczególnie interesujące wydają mi się przestrzenie publiczne i półpubliczne”.
Anna Reinert

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.