Marcin Kowalik od ponad 20 lat tworzy obrazy oraz instalacje. Zajmuje się także rozwijaniem własnej teorii percepcji sztuki. W ramach swoich akcji często stara się godzić twórczość z działaniami o charakterze charytatywnym i prospołecznym.Za namową, czy wręcz poleceniem swojego mentora z czasów studiów, Adama Wsiołkowskiego, porzucił idee obrazowania świata czy malowania z fotografii oraz natury. Celem dla młodego artysty stało się kreowanie nowej rzeczywistości przy użyciu języka abstrakcji i geometrii, jednakże niepozbawionej surrealistycznych elementów. Prace malarskie Kowalika są formą budowania osobistej kosmologii, badaniem i opisywaniem wykreowanego wszechświata, na który składają się uporządkowane geometryczne formy w nasyconych kolorach, jednocześnie poddane kontroli i idealnie zharmonizowane. Autor poświęca dużo uwagi badaniu relacji między proporcjami poszczególnych elementów oraz pomiędzy zastosowanymi barwami. W twórczości tej można znaleźć echa zainteresowań zagadnieniami kreowania architektury, ale także rekonfiguracji pejzażu jako gatunku o długiej tradycji.

W 2001 ukończył z wyróżnieniem tamtejsze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W 2006 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Adama Wsiołkowskiego. Od tegoż roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2001 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2002 był stypendysta Prezydenta Miasta Zamościa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

136
Marcin KOWALIK (ur. 1981, Zamość)

Bez tytułu, 2007 r.

akryl/płótno, 90 x 150 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘Marcin Kowalik 2007’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Marcin Kowalik od ponad 20 lat tworzy obrazy oraz instalacje. Zajmuje się także rozwijaniem własnej teorii percepcji sztuki. W ramach swoich akcji często stara się godzić twórczość z działaniami o charakterze charytatywnym i prospołecznym.Za namową, czy wręcz poleceniem swojego mentora z czasów studiów, Adama Wsiołkowskiego, porzucił idee obrazowania świata czy malowania z fotografii oraz natury. Celem dla młodego artysty stało się kreowanie nowej rzeczywistości przy użyciu języka abstrakcji i geometrii, jednakże niepozbawionej surrealistycznych elementów. Prace malarskie Kowalika są formą budowania osobistej kosmologii, badaniem i opisywaniem wykreowanego wszechświata, na który składają się uporządkowane geometryczne formy w nasyconych kolorach, jednocześnie poddane kontroli i idealnie zharmonizowane. Autor poświęca dużo uwagi badaniu relacji między proporcjami poszczególnych elementów oraz pomiędzy zastosowanymi barwami. W twórczości tej można znaleźć echa zainteresowań zagadnieniami kreowania architektury, ale także rekonfiguracji pejzażu jako gatunku o długiej tradycji.

W 2001 ukończył z wyróżnieniem tamtejsze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W 2006 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Adama Wsiołkowskiego. Od tegoż roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2001 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2002 był stypendysta Prezydenta Miasta Zamościa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.