WYSTAWIANY:
Michał Frydrych, Dziura w całym, Galeria m², Warszawa, 30.11-29.12.2007

LITERATURA:
Michał Frydrych: Dziura w całym, katalog wystawy indywidualnej, Warszawa, 2008

Językiem twórczości Michała Frydrycha jest tworzywo, które opowiada historie, relacjonuje zdarzenia oraz umożliwia pojawianie się i znikanie rzeczy. Tworzy on w obrębie przestrzeni narracyjnych, czasem zahaczając również o przestrzeń publiczną. Malarstwo jest dla niego zjawiskiem tworzącym wizualne obiekty, które „generują ciągi znaczeń w mowie”. Jest to jeden z tych artystów, którzy dużo uwagi poświęcają poziomowi intelektualnemu swoich prac. Zabiegiem często występującym w jego twórczości jest zestawianie słów, które oprócz gry słownej pozwalają na interpretacje egzystencjalne. Prezentowana praca pochodzi z debiutanckiej wystawy artysty w Galerii m2 w Warszawie. Jak pisze Michał Jachuła: „Jego wczesne obrazy wpisywały się w najróżniejsze nurty figuracji. Można było rozpoznać na nich sylwetki postaci, fragmenty rzeczywistości czy litery układające się w słowa bądź przeciwnie – słowa rozsypujące się w pojedyncze znaki alfabetu. Z czasem prace przedstawieniowe ustąpiły miejsca abstrakcyjnym” (culture.pl, 09.2017).

Michał Frydrych jest absolwentem warszawskiej ASP, studiował również na Universität der Künste (UdK) w Berlinie. Zajmuje się malarstwem jako formą mówienia wizualnymi zdaniami. Tworzy przestrzenie używając języka w formie medium, które pozwala na pojawianie się w nich i znikanie rzeczy, relacji i historii. Interesuje się rzeczywistością jako językiem, pięknem w oku obserwatora, codziennością, rzucaniem cienia, psychodelią, patrzeniem w przestrzeń. Jego wystawy i prace pokazywane były między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie, Bunkier Sztuki w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera w San Sebastian.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

50
Michał FRYDRYCH (ur. 1980)

Bez tytułu, 2007

akryl/płótno, 73 x 118 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MICHAŁ FRYDRYCH | 165.2007. 73 x 118 CM | BT'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 6 500 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
Michał Frydrych, Dziura w całym, Galeria m², Warszawa, 30.11-29.12.2007

LITERATURA:
Michał Frydrych: Dziura w całym, katalog wystawy indywidualnej, Warszawa, 2008

Językiem twórczości Michała Frydrycha jest tworzywo, które opowiada historie, relacjonuje zdarzenia oraz umożliwia pojawianie się i znikanie rzeczy. Tworzy on w obrębie przestrzeni narracyjnych, czasem zahaczając również o przestrzeń publiczną. Malarstwo jest dla niego zjawiskiem tworzącym wizualne obiekty, które „generują ciągi znaczeń w mowie”. Jest to jeden z tych artystów, którzy dużo uwagi poświęcają poziomowi intelektualnemu swoich prac. Zabiegiem często występującym w jego twórczości jest zestawianie słów, które oprócz gry słownej pozwalają na interpretacje egzystencjalne. Prezentowana praca pochodzi z debiutanckiej wystawy artysty w Galerii m2 w Warszawie. Jak pisze Michał Jachuła: „Jego wczesne obrazy wpisywały się w najróżniejsze nurty figuracji. Można było rozpoznać na nich sylwetki postaci, fragmenty rzeczywistości czy litery układające się w słowa bądź przeciwnie – słowa rozsypujące się w pojedyncze znaki alfabetu. Z czasem prace przedstawieniowe ustąpiły miejsca abstrakcyjnym” (culture.pl, 09.2017).

Michał Frydrych jest absolwentem warszawskiej ASP, studiował również na Universität der Künste (UdK) w Berlinie. Zajmuje się malarstwem jako formą mówienia wizualnymi zdaniami. Tworzy przestrzenie używając języka w formie medium, które pozwala na pojawianie się w nich i znikanie rzeczy, relacji i historii. Interesuje się rzeczywistością jako językiem, pięknem w oku obserwatora, codziennością, rzucaniem cienia, psychodelią, patrzeniem w przestrzeń. Jego wystawy i prace pokazywane były między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie, Bunkier Sztuki w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera w San Sebastian.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.