„Wilk realizuje cyfrowe animacje video, fotografuje, maluje obrazy w technice olejnej. Poszukuje przestrzeni do własnej wypowiedzi na styku malarstwa, fotografii i filmu, między obrazem jednostkowym a multiplikowanym. Jego prace często mają charakter symulacji. Z upodobaniem podszywa się pod narratora opowieści z przeszłości”.
Ryszard Woźniak

Ukończył Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze (1998). W 2005 r. obronił dyplom z malarstwa z pracowni Ryszarda Woźniaka oraz aneks z video w pracowni Izabelli Gustowskiej w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoje malarstwo i video pokazywał na wystawach indywidualnych, m.in. w Galerii Bohomaz w Zielonej Górze, brał także udział w wystawach zbiorowych w Zielonej Górze.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

59
Rafał WILK (ur. 1979)

Bez tytułu, 2005

olej/płótno, 99,5 x 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Rafał Wilk 2005'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Wilk realizuje cyfrowe animacje video, fotografuje, maluje obrazy w technice olejnej. Poszukuje przestrzeni do własnej wypowiedzi na styku malarstwa, fotografii i filmu, między obrazem jednostkowym a multiplikowanym. Jego prace często mają charakter symulacji. Z upodobaniem podszywa się pod narratora opowieści z przeszłości”.
Ryszard Woźniak

Ukończył Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze (1998). W 2005 r. obronił dyplom z malarstwa z pracowni Ryszarda Woźniaka oraz aneks z video w pracowni Izabelli Gustowskiej w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoje malarstwo i video pokazywał na wystawach indywidualnych, m.in. w Galerii Bohomaz w Zielonej Górze, brał także udział w wystawach zbiorowych w Zielonej Górze.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.