Ukończył malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1992 roku z dyplomem w pracowni profesora Zygmunta Kotlarczyka. Od 1994 roku pracował jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jest adiunktem w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył staż w Akademii Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie w Sienie w latach 1994-95. Od 1996 roku jest członkiem Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1999 roku uzyskał stopień doktora z zakresu malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

30
Marek SZCZĘSNY (ur. 1965)

Bez tytułu, 2004 r.

akwarela, kolaż, tempera/papier, 67,5 x 99 cm
opisany na odwrociu: 'MAREK SZCZĘSNY | 2004'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończył malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1992 roku z dyplomem w pracowni profesora Zygmunta Kotlarczyka. Od 1994 roku pracował jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jest adiunktem w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył staż w Akademii Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie w Sienie w latach 1994-95. Od 1996 roku jest członkiem Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1999 roku uzyskał stopień doktora z zakresu malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.