„Obiekty na płótnach Tomana poddawane są reifikacji – zamierzonemu uprzedmiotowieniu, wskazując nierzadko na ignorowane we współczesnym świecie zjawisko zamiany ról. Toman bardzo często traktuje pewien abstrakt jako rzecz materialną, konkretyzuje ważne dla niego, jako artysty i świadomego człowieka, idee. Ucieka się także do hiperbolizacji, zakładając maskę facecjonisty”.
Justyna Gorzkowicz

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

49
Sławomir TOMAN (ur. 1966)

Bez tytułu, 2003

olej/płótno, 60 x 80 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrciu: ‘Toman’s | „Bez tytułu” | 2003 | olej, płótno’

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

„Obiekty na płótnach Tomana poddawane są reifikacji – zamierzonemu uprzedmiotowieniu, wskazując nierzadko na ignorowane we współczesnym świecie zjawisko zamiany ról. Toman bardzo często traktuje pewien abstrakt jako rzecz materialną, konkretyzuje ważne dla niego, jako artysty i świadomego człowieka, idee. Ucieka się także do hiperbolizacji, zakładając maskę facecjonisty”.
Justyna Gorzkowicz

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.