WYSTAWIANY:
„Accrochage: Selected Works. Wilhelm Sasnal”, Galeria Marc Jancou Fine Art, Nowy Jork, 04.03-06.04.2005

Prezentowana praca pochodzi z 2002 będącego niejako przełomem w twórczości Wilhelma Sasnala. W tym samym roku Fundacja Galerii Foksal na targach Art Basel pokazała monograficzną wystawę prac artysty. Obrazy Sasnala niemal natychmiast wzbudziły olbrzymie zainteresowanie krytyki i publiczności, a on sam został zaproszony do wzięcia udziału w niezwykle głośnych i ważnych międzynarodowych wystawach malarstwa, jak „Urgent Painting” i „Painting on the Move”. Rok wcześniej, w 2001 Sasnal zamknął okres swojej twórczości, określany mianem „pop-banalistycznym” oraz odszedł od działającej przez pięć lat krakowskiej grupy „Ładnie”, której twórczość zwrócona była ku codziennemu doświadczeniu. Jak sam przyznał, miał już dosyć wesołej, bezkrytycznej twórczości i zaczął intensywnie poszerzać stylistyczne i warsztatowe środki wyrazu. Jako artysta o ugruntowanej już pozycji oraz świadomości niezawodności własnej intuicji podjął odważną decyzję, aby porzucić rozpoznawalny komercyjnie, syntetyczny styl, z jakim utożsamiane były jego wcześniejsze prace. Sasnal również coraz wyraźniej zaczął zaznaczać swoją postawę jako artysty zaangażowanego, nie stroniąc od trudnych tematów dotyczących Polski i tożsamości narodowej.
Sasnal nie jest twórcą malującym z natury. Ogromną rolę inspiracji dla Sasnala odgrywa fotografia. Często są to zdjęcia zrobione przez samego artystę, bywa, że wynajduje je w prasie. Korzysta również z doświadczeń filmu, komiksu, plików znalezionych w otchłani Internetu, bazując niejako na materiałach przedstawiających rzeczywistość już przetworzoną. Sam artysta przyznał: „Mój umysł nie jest w stanie wyprodukować fikcji. Zawsze staram się bazować na czymś, co istnieje”. W pracach Sasnala odbiorca odnajduje więc cytaty, echa przetworzonych przez mass media fragmentów rzeczywistości, zarówno tej potocznej, jak i tej wyniesionej przez kulturę.
Sasnala nieustannie interesuje problem granic i możliwości reprezentacji oraz badanie procesu postrzegania. Jego malarstwo jest więc niejako uosobieniem twórczego napięcia między pragnieniem ukazania rzeczywistości oraz odwoływania się do przeżywanego doświadczenia. Sasnal dąży zatem do pewnego specyficznego wycofania realizmu ze wpisanym w niego krytycznym dystansem do spontaniczności obrazów, które towarzyszą nam na co dzień. Sasnal traktuje malarstwo dosłownie jako medium, pewną wypowiedź będącą jednocześnie odniesieniem do rzeczywistości, ale także czymś, co sprawia, że kontakt z nią nigdy nie będzie bezpośredni. Twórczość artysty jawi się zatem jako pośrednictwo w budowaniu przedstawienia przy jednoczesnym zatrzymywaniu uwagi skupionej na warstwie koloru czy dukcie pędzla.
Prezentowana praca utrzymana w charakterystycznej dla „nowego Sasnala” czerni i bieli. Artysta operuje syntetycznym skrótem, redukując przedstawienie do rodzaju emblematu. Syntetyzuje malowane kształty do prostego graficznego znaku, który jest czytelny zarówno w formie, jak i w treści. Sam Sasnal określa się jako „malarz realizmu”, który utrwala wszystko, co budzi w nim emocje i zaciekawienie. Nie inaczej jest w przypadku prezentowanej kompozycji, gdzie z pozoru trywialna scena zyskuje miano sytuacji, którą warto uwiecznić. Tym samym Sasnal sugeruje, że źródła inspiracji tkwią nawet w najbardziej banalnej historii czy najprostszym obiekcie. Właśnie dzięki łatwo rozpoznawalnym motywom uwidocznionym na płótnach Sasnala oraz inspiracji wspomnianą codziennością malarzowi udaje się nawiązać bezpośrednią relację z odbiorcą jego dzieł, a przez swój nadany status obiekty-symbole stają się natychmiast rozpoznawalne i zyskują rangę znaku obecnych czasów.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie (1992-1994), a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1994-1999), gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Członek artystycznej grupy "Ładnie". Ważniejsze wystawy indywidualne: 1999 - Sto kawałków, Galeria Zderzak, Kraków; 1999 - Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa. Ważniejsze wystawy zbiorowe: 1999 - XXXIV Ogólnopolska wystawa malarstwa "Bielska Jesień", Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała (Grand Prix); 2000 - What you see in what you get, Galeria Medium, Bratysława (Słowacja).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

09
Wilhelm SASNAL (ur. 1972, Tarnów)

Bez tytułu, 2002

olej/płótno, 60 x 60 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'WILHELM SASNAL 2002'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

29.09.2020

19:00

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
„Accrochage: Selected Works. Wilhelm Sasnal”, Galeria Marc Jancou Fine Art, Nowy Jork, 04.03-06.04.2005

Prezentowana praca pochodzi z 2002 będącego niejako przełomem w twórczości Wilhelma Sasnala. W tym samym roku Fundacja Galerii Foksal na targach Art Basel pokazała monograficzną wystawę prac artysty. Obrazy Sasnala niemal natychmiast wzbudziły olbrzymie zainteresowanie krytyki i publiczności, a on sam został zaproszony do wzięcia udziału w niezwykle głośnych i ważnych międzynarodowych wystawach malarstwa, jak „Urgent Painting” i „Painting on the Move”. Rok wcześniej, w 2001 Sasnal zamknął okres swojej twórczości, określany mianem „pop-banalistycznym” oraz odszedł od działającej przez pięć lat krakowskiej grupy „Ładnie”, której twórczość zwrócona była ku codziennemu doświadczeniu. Jak sam przyznał, miał już dosyć wesołej, bezkrytycznej twórczości i zaczął intensywnie poszerzać stylistyczne i warsztatowe środki wyrazu. Jako artysta o ugruntowanej już pozycji oraz świadomości niezawodności własnej intuicji podjął odważną decyzję, aby porzucić rozpoznawalny komercyjnie, syntetyczny styl, z jakim utożsamiane były jego wcześniejsze prace. Sasnal również coraz wyraźniej zaczął zaznaczać swoją postawę jako artysty zaangażowanego, nie stroniąc od trudnych tematów dotyczących Polski i tożsamości narodowej.
Sasnal nie jest twórcą malującym z natury. Ogromną rolę inspiracji dla Sasnala odgrywa fotografia. Często są to zdjęcia zrobione przez samego artystę, bywa, że wynajduje je w prasie. Korzysta również z doświadczeń filmu, komiksu, plików znalezionych w otchłani Internetu, bazując niejako na materiałach przedstawiających rzeczywistość już przetworzoną. Sam artysta przyznał: „Mój umysł nie jest w stanie wyprodukować fikcji. Zawsze staram się bazować na czymś, co istnieje”. W pracach Sasnala odbiorca odnajduje więc cytaty, echa przetworzonych przez mass media fragmentów rzeczywistości, zarówno tej potocznej, jak i tej wyniesionej przez kulturę.
Sasnala nieustannie interesuje problem granic i możliwości reprezentacji oraz badanie procesu postrzegania. Jego malarstwo jest więc niejako uosobieniem twórczego napięcia między pragnieniem ukazania rzeczywistości oraz odwoływania się do przeżywanego doświadczenia. Sasnal dąży zatem do pewnego specyficznego wycofania realizmu ze wpisanym w niego krytycznym dystansem do spontaniczności obrazów, które towarzyszą nam na co dzień. Sasnal traktuje malarstwo dosłownie jako medium, pewną wypowiedź będącą jednocześnie odniesieniem do rzeczywistości, ale także czymś, co sprawia, że kontakt z nią nigdy nie będzie bezpośredni. Twórczość artysty jawi się zatem jako pośrednictwo w budowaniu przedstawienia przy jednoczesnym zatrzymywaniu uwagi skupionej na warstwie koloru czy dukcie pędzla.
Prezentowana praca utrzymana w charakterystycznej dla „nowego Sasnala” czerni i bieli. Artysta operuje syntetycznym skrótem, redukując przedstawienie do rodzaju emblematu. Syntetyzuje malowane kształty do prostego graficznego znaku, który jest czytelny zarówno w formie, jak i w treści. Sam Sasnal określa się jako „malarz realizmu”, który utrwala wszystko, co budzi w nim emocje i zaciekawienie. Nie inaczej jest w przypadku prezentowanej kompozycji, gdzie z pozoru trywialna scena zyskuje miano sytuacji, którą warto uwiecznić. Tym samym Sasnal sugeruje, że źródła inspiracji tkwią nawet w najbardziej banalnej historii czy najprostszym obiekcie. Właśnie dzięki łatwo rozpoznawalnym motywom uwidocznionym na płótnach Sasnala oraz inspiracji wspomnianą codziennością malarzowi udaje się nawiązać bezpośrednią relację z odbiorcą jego dzieł, a przez swój nadany status obiekty-symbole stają się natychmiast rozpoznawalne i zyskują rangę znaku obecnych czasów.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie (1992-1994), a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1994-1999), gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Członek artystycznej grupy "Ładnie". Ważniejsze wystawy indywidualne: 1999 - Sto kawałków, Galeria Zderzak, Kraków; 1999 - Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa. Ważniejsze wystawy zbiorowe: 1999 - XXXIV Ogólnopolska wystawa malarstwa "Bielska Jesień", Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała (Grand Prix); 2000 - What you see in what you get, Galeria Medium, Bratysława (Słowacja).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.