„Mikulski jest w pierwszym rzędzie lirycznym poetą pięknej baśni. I był nim, zanim stał się malarzem i scenografem i zanim napisał swój pierwszy wiersz. Z tej też zapewne przyczyny nawet rzeczowi i chłodni w swych analizach krytycy uciekają w zetknięciu się z jego sztuką w poezję. I mają rację, gdyż drzwi do ujętej w widzialny kształt wyobraźni artysty najłatwiej otwiera się kluczem poezji”.

– JERZY MADEYSKI

Kazimierz Mikulski zaliczany jest do grona przedstawicieli malarstwa metaforycznego, a wręcz surrealistycznego czy poetyckiego. Należał do powojennej Grupy Krakowskiej, i pomimo iż wielu członków skłaniało się ku sztuce abstrakcyjnej, pozostał wierny sztuce przedstawiającej. W swojej twórczości odwołuje się do zasad oraz logiki marzenia sennego, nieraz jego realizacje są podszyte erotycznymi podtekstami. Korzystał z obrazów, zaczerpniętych z różnych mediów, które następnie w swobodny sposób łączył i zestawiał. Podobnie jest w przypadku dwóch prac zaprezentowanych w niniejszym katalogu. Za bohaterki posłużyły malarzowi młode kobiety, ukazane w negliżu. Jedna z nich przedstawiona jest z serią piersi, które nachodzą na siebie warstwowo, czyniąc z kobiety postać nierzeczywistą, pomimo wielu ludzkich atrybutów. Warto podkreślić, że konsekwencja, z którą artysta eksplorował raz wybraną senną poetykę zapewniła mu odrębne miejsce w gronie polskich twórców.

Od 1938 studiował malarstwo pod kierunkiem P. Dadleza i K. Sichulskiego w ASP w Krakowie. W czasie okupacji kontynuował naukę u F. Pautscha w Kunstgewerbeschule. Po zakończeniu wojny uczył się w latach 1945-46 aktorstwa i reżyserii w Studio Dramatycznym przy Teatrze Starym w Krakowie, jednocześnie w 1945 roku ukończył Warsztat Filmowy Młodych. Był członkiem Grupy Krakowskiej, uczestniczył w Wystawach Sztuki Nowoczesnej w Krakowie i w Warszawie. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią i aktorstwem (występował w konspiracyjnym teatrze Tadeusza Kantora oraz po wojnie w jego teatrze Cricot 2), pisał wiersze. Malarstwo artysty klasyfikowane jest jako surrealistyczne, metaforyczne, oniryczne. Ulubione motywy to piękne kobiety, zwierzęta, kwiaty traktowane umownie, wypełniające przestrzeń obrazu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

07
Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

Bez tytułu

tusz/papier, 36 x 24 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

17.11.2020

19:00

Sprzedane 6 500 zł (7 995 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 7 500 - 9 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

„Mikulski jest w pierwszym rzędzie lirycznym poetą pięknej baśni. I był nim, zanim stał się malarzem i scenografem i zanim napisał swój pierwszy wiersz. Z tej też zapewne przyczyny nawet rzeczowi i chłodni w swych analizach krytycy uciekają w zetknięciu się z jego sztuką w poezję. I mają rację, gdyż drzwi do ujętej w widzialny kształt wyobraźni artysty najłatwiej otwiera się kluczem poezji”.

– JERZY MADEYSKI

Kazimierz Mikulski zaliczany jest do grona przedstawicieli malarstwa metaforycznego, a wręcz surrealistycznego czy poetyckiego. Należał do powojennej Grupy Krakowskiej, i pomimo iż wielu członków skłaniało się ku sztuce abstrakcyjnej, pozostał wierny sztuce przedstawiającej. W swojej twórczości odwołuje się do zasad oraz logiki marzenia sennego, nieraz jego realizacje są podszyte erotycznymi podtekstami. Korzystał z obrazów, zaczerpniętych z różnych mediów, które następnie w swobodny sposób łączył i zestawiał. Podobnie jest w przypadku dwóch prac zaprezentowanych w niniejszym katalogu. Za bohaterki posłużyły malarzowi młode kobiety, ukazane w negliżu. Jedna z nich przedstawiona jest z serią piersi, które nachodzą na siebie warstwowo, czyniąc z kobiety postać nierzeczywistą, pomimo wielu ludzkich atrybutów. Warto podkreślić, że konsekwencja, z którą artysta eksplorował raz wybraną senną poetykę zapewniła mu odrębne miejsce w gronie polskich twórców.

Od 1938 studiował malarstwo pod kierunkiem P. Dadleza i K. Sichulskiego w ASP w Krakowie. W czasie okupacji kontynuował naukę u F. Pautscha w Kunstgewerbeschule. Po zakończeniu wojny uczył się w latach 1945-46 aktorstwa i reżyserii w Studio Dramatycznym przy Teatrze Starym w Krakowie, jednocześnie w 1945 roku ukończył Warsztat Filmowy Młodych. Był członkiem Grupy Krakowskiej, uczestniczył w Wystawach Sztuki Nowoczesnej w Krakowie i w Warszawie. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią i aktorstwem (występował w konspiracyjnym teatrze Tadeusza Kantora oraz po wojnie w jego teatrze Cricot 2), pisał wiersze. Malarstwo artysty klasyfikowane jest jako surrealistyczne, metaforyczne, oniryczne. Ulubione motywy to piękne kobiety, zwierzęta, kwiaty traktowane umownie, wypełniające przestrzeń obrazu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.