W latach 90., kiedy powstał prezentowany w katalogu obraz, Ryszard Grzyb odszedł od ekspresji i narracji, co niektórzy krytycy interpretowali jako osiąganie dojrzałości. We wcześniejszej dekadzie, w której współtworzył Gruppę, Ryszard Grzyb wykonywał głównie obrazy malowane temperą na kartonie, przedstawiające bójki i walki fantastycznych stworów i karykaturalnie traktowanych ludzi. Malował też sceny erotyczne. Komentując poruszaną przez niego tematykę, Joanna Szeligowska-Farquhar pisała: "Jest w nich [dziełach Ryszarda Grzyba] dużo o przemocy, okrucieństwie i śmierci, a innym razem o seksualnym pożądaniu widzianym rubasznie obscenicznie" (Wstęp do katalogu wystawy Ryszarda Grzyba w Muzeum Śląskim w Katowicach, Katowice 2006, s. 5). "Dojrzewanie" dla tego artysty oznaczało wyciszenie - kolory jego obrazów stały się subtelniejsze, bardziej pastelowe, motywy łagodniejsze. Rezygnacja z tytułów skupiać ma uwagę widza na zabiegach kompozycyjnych.

Ryszard Grzyb studiował w latach 1976-79 we wrocławskiej PWSSP w pracowni Z. Karpińskiego. Później przeniósł się na Wydział Malarstwa warszawskiej ASP do pracowni R. Ziemskiego, gdzie poznał W. Pawlaka i innych członków "Gruppy", którą wspólnie założyli w 1982 roku. Na początku malował "papiery" - kompozycje wykonane na kartonie temperą i gwaszem. Wspólnie z R. Woźniakiem wyjechali na stypendium do Berlina, gdzie R. Grzyb kontynuował malowanie ostrymi kolorami płaskich "papierów". Pod koniec lat 80., artysta zmienił styl, zajmując się bardziej malarstwem olejnym. Zajmuje się również grafiką reklamową.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

69
Ryszard GRZYB (ur. 1956, Sosnowiec)

Bez tytułu, 1992 r.

akryl/płótno, 140 x 180 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Ryszard Grzyb | 140 x 180 cm | 1992 | 49'
na odwrociu papierowa nalepka z Urzędu Konserwacji Zabytków

POCHODZENIE:
- Galerie Limmer, Kolonia-Freiburg
- kolekcja prywatna, Kolonia

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 90., kiedy powstał prezentowany w katalogu obraz, Ryszard Grzyb odszedł od ekspresji i narracji, co niektórzy krytycy interpretowali jako osiąganie dojrzałości. We wcześniejszej dekadzie, w której współtworzył Gruppę, Ryszard Grzyb wykonywał głównie obrazy malowane temperą na kartonie, przedstawiające bójki i walki fantastycznych stworów i karykaturalnie traktowanych ludzi. Malował też sceny erotyczne. Komentując poruszaną przez niego tematykę, Joanna Szeligowska-Farquhar pisała: "Jest w nich [dziełach Ryszarda Grzyba] dużo o przemocy, okrucieństwie i śmierci, a innym razem o seksualnym pożądaniu widzianym rubasznie obscenicznie" (Wstęp do katalogu wystawy Ryszarda Grzyba w Muzeum Śląskim w Katowicach, Katowice 2006, s. 5). "Dojrzewanie" dla tego artysty oznaczało wyciszenie - kolory jego obrazów stały się subtelniejsze, bardziej pastelowe, motywy łagodniejsze. Rezygnacja z tytułów skupiać ma uwagę widza na zabiegach kompozycyjnych.

Ryszard Grzyb studiował w latach 1976-79 we wrocławskiej PWSSP w pracowni Z. Karpińskiego. Później przeniósł się na Wydział Malarstwa warszawskiej ASP do pracowni R. Ziemskiego, gdzie poznał W. Pawlaka i innych członków "Gruppy", którą wspólnie założyli w 1982 roku. Na początku malował "papiery" - kompozycje wykonane na kartonie temperą i gwaszem. Wspólnie z R. Woźniakiem wyjechali na stypendium do Berlina, gdzie R. Grzyb kontynuował malowanie ostrymi kolorami płaskich "papierów". Pod koniec lat 80., artysta zmienił styl, zajmując się bardziej malarstwem olejnym. Zajmuje się również grafiką reklamową.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.