Ryszard Grzyb jest jednym z czołowych artystów polskich, którzy w latach 80. zmieniali historię rodzimej sztuki. Jeden z najwybitniejszych ze swojego pokolenia, uprawia rysunek, malarstwo, performance i poezję. W 1983 założył Gruppę, zrzeszającą twórców, których dziś uznaje się za najważniejszych przedstawicieli kultury współczesnej. W swoich pracach, pełnych humoru i ironii, komentował ludzkie zachowania i aktualną sytuację polityczną.
W latach 80. Grzyb wykonywał głównie kompozycje malowane temperą na kartonie, przedstawiające walki fantastycznych stworów i karykaturalnie ukazanych ludzi. Tworzył też sceny erotyczne. Gdy Joanna Szeligowska-Farquhar komentowała dzieła Ryszarda Grzyba i poruszaną przez niego tematykę, pisała: „Jest w nich dużo o przemocy, okrucieństwie i śmierci, a innym razem - o seksualnym pożądaniu, widzianym rubasznie, obscenicznie” (Wstęp do katalogu wystawy Ryszarda Grzyba w Muzeum Śląskim w Katowicach, Katowice 2006, s. 5). Lata 90., w których powstał prezentowany obraz, oznaczały dla artysty wyciszenie: kolory jego dzieł stały się subtelniejsze, bardziej pastelowe, motywy - łagodniejsze. Rezygnacja z tytułów ma skupiać uwagę widza na zabiegach kompozycyjnych.

Ryszard Grzyb studiował w latach 1976-79 we wrocławskiej PWSSP w pracowni Z. Karpińskiego. Później przeniósł się na Wydział Malarstwa warszawskiej ASP do pracowni R. Ziemskiego, gdzie poznał W. Pawlaka i innych członków "Gruppy", którą wspólnie założyli w 1982 roku. Na początku malował "papiery" - kompozycje wykonane na kartonie temperą i gwaszem. Wspólnie z R. Woźniakiem wyjechali na stypendium do Berlina, gdzie R. Grzyb kontynuował malowanie ostrymi kolorami płaskich "papierów". Pod koniec lat 80., artysta zmienił styl, zajmując się bardziej malarstwem olejnym. Zajmuje się również grafiką reklamową.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

67
Ryszard GRZYB (ur. 1956, Sosnowiec)

Bez tytułu, 1992 r.

olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Ryszard Grzyb | 80 x 120 cm | b. t. | 1992'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ryszard Grzyb jest jednym z czołowych artystów polskich, którzy w latach 80. zmieniali historię rodzimej sztuki. Jeden z najwybitniejszych ze swojego pokolenia, uprawia rysunek, malarstwo, performance i poezję. W 1983 założył Gruppę, zrzeszającą twórców, których dziś uznaje się za najważniejszych przedstawicieli kultury współczesnej. W swoich pracach, pełnych humoru i ironii, komentował ludzkie zachowania i aktualną sytuację polityczną.
W latach 80. Grzyb wykonywał głównie kompozycje malowane temperą na kartonie, przedstawiające walki fantastycznych stworów i karykaturalnie ukazanych ludzi. Tworzył też sceny erotyczne. Gdy Joanna Szeligowska-Farquhar komentowała dzieła Ryszarda Grzyba i poruszaną przez niego tematykę, pisała: „Jest w nich dużo o przemocy, okrucieństwie i śmierci, a innym razem - o seksualnym pożądaniu, widzianym rubasznie, obscenicznie” (Wstęp do katalogu wystawy Ryszarda Grzyba w Muzeum Śląskim w Katowicach, Katowice 2006, s. 5). Lata 90., w których powstał prezentowany obraz, oznaczały dla artysty wyciszenie: kolory jego dzieł stały się subtelniejsze, bardziej pastelowe, motywy - łagodniejsze. Rezygnacja z tytułów ma skupiać uwagę widza na zabiegach kompozycyjnych.

Ryszard Grzyb studiował w latach 1976-79 we wrocławskiej PWSSP w pracowni Z. Karpińskiego. Później przeniósł się na Wydział Malarstwa warszawskiej ASP do pracowni R. Ziemskiego, gdzie poznał W. Pawlaka i innych członków "Gruppy", którą wspólnie założyli w 1982 roku. Na początku malował "papiery" - kompozycje wykonane na kartonie temperą i gwaszem. Wspólnie z R. Woźniakiem wyjechali na stypendium do Berlina, gdzie R. Grzyb kontynuował malowanie ostrymi kolorami płaskich "papierów". Pod koniec lat 80., artysta zmienił styl, zajmując się bardziej malarstwem olejnym. Zajmuje się również grafiką reklamową.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.