"Fascynuje mnie fakt, że można odebrać pracy tytuł i nadać nowy, albo np. zachowując stary, dodać nowy. Praktycznie wygląda to tak, że mam obrazy, które narastają: pojawia się na nich jedna, druga, trzecia warstwa. Czasami jakaś wersja pozostaje utrwalona tylko dlatego, że w danym momencie została sfotografowana - a potem ulega dalszej metamorfozie. Tyle jest możliwości - nie widzę powodu, żeby którąś uznać za złą. Co to znaczy zły obraz?"
Eugeniusz Get-Stankiewicz

W latach 1961-66 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Następnie uczył się grafiki i plakatu w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca (dyplom w 1972) Na przełomie lat 60. i 70. związany był z kulturą studencką. W latach 70. pełnił funkcję kierownika artystycznego Wydawnictwa Ossolineum. W latach 1982-85 prowadził Pracownię Grafiki Warsztatowej we wrocławskiej ASP. Od 1995 tworzy we Wrocławiu Domek Miedziorytnika. W 1998 powrócił do pracy w ASP.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

26
Eugeniusz GET-STANKIEWICZ (1942 - 2011)

Bez tytułu, 1991 r.

miedzioryt, własna/papier, 24,5 x 16 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Get 91'
dedykowany wzdłuż krawędzi zadruku: 'Andzie R od Geta| Wrocław, sierpień 1991 | miedzioryt odb. autorska'

POCHODZENIE:
- dar od artysty, lata 80.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Fascynuje mnie fakt, że można odebrać pracy tytuł i nadać nowy, albo np. zachowując stary, dodać nowy. Praktycznie wygląda to tak, że mam obrazy, które narastają: pojawia się na nich jedna, druga, trzecia warstwa. Czasami jakaś wersja pozostaje utrwalona tylko dlatego, że w danym momencie została sfotografowana - a potem ulega dalszej metamorfozie. Tyle jest możliwości - nie widzę powodu, żeby którąś uznać za złą. Co to znaczy zły obraz?"
Eugeniusz Get-Stankiewicz

W latach 1961-66 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Następnie uczył się grafiki i plakatu w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca (dyplom w 1972) Na przełomie lat 60. i 70. związany był z kulturą studencką. W latach 70. pełnił funkcję kierownika artystycznego Wydawnictwa Ossolineum. W latach 1982-85 prowadził Pracownię Grafiki Warsztatowej we wrocławskiej ASP. Od 1995 tworzy we Wrocławiu Domek Miedziorytnika. W 1998 powrócił do pracy w ASP.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.