Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1960 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki - dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 r. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. W. Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Promotorami jego pracy dyplomowej byli W. Taranczewski, C. Rzepiński, J. Stern, H. Rudzka - Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udział w ok. 50 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

046
Eugeniusz GERLACH (ur. 1941, Bieniawa k. Tarnopola)

Bez tytułu, 1991

pastel/papier naklejony na płytę, 45 x 25 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E Gerlach | 91'
na odwrociu sygnowany: 'E Gerlach' oraz pieczątka autorska

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

21.01.2021

19:00

Sprzedane 2 800 zł (3 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 200 - 3 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1960 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki - dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 r. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. W. Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Promotorami jego pracy dyplomowej byli W. Taranczewski, C. Rzepiński, J. Stern, H. Rudzka - Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udział w ok. 50 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.