W latach 1980-1985 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. W latach 1983-90 współtworzył poznańską grupę artystyczną Koło Klipsa. Knaflewski już w kilka miesięcy po rozwiązaniu się Koła Klipsa, miał swoją wystawę indywidualną. Było to w roku 1991, w poznańskiej galerii Obraz. Od tego czasu Knaflewski sygnuje swoje dzieła i wystawy całkiem czytelnym kryptonimem: Knaf. Obecnie jest pedagogiem w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W sztuce zajmuje się instalacją, fotografią, obiektami akustycznymi. Prace artystyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych m.in. w Galerie Kubus, Hannover, Galerie Atelier 340, Bruksela, Galerie X Art Space, Ateny, Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań, Galerii Wschodnia, Łódź, Galerii BWA, Słupsk, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

091
Leszek KNAFLEWSKI (1960-2014)

Bez tytułu , 1990

ołówek/papier, 42 x 57,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'KNAF 90'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

14.09.2021

19:00

Sprzedane 5 500 zł (6 875 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W latach 1980-1985 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. W latach 1983-90 współtworzył poznańską grupę artystyczną Koło Klipsa. Knaflewski już w kilka miesięcy po rozwiązaniu się Koła Klipsa, miał swoją wystawę indywidualną. Było to w roku 1991, w poznańskiej galerii Obraz. Od tego czasu Knaflewski sygnuje swoje dzieła i wystawy całkiem czytelnym kryptonimem: Knaf. Obecnie jest pedagogiem w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W sztuce zajmuje się instalacją, fotografią, obiektami akustycznymi. Prace artystyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych m.in. w Galerie Kubus, Hannover, Galerie Atelier 340, Bruksela, Galerie X Art Space, Ateny, Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań, Galerii Wschodnia, Łódź, Galerii BWA, Słupsk, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.