„Oglądając pastele Kruka, nie zastanawiamy się wszakże nad cudem natury, ale nad cudem sztuki. Bardziej niż widok interesuje nas nastrój księżyca czy humor drzewa. Właśnie tak – bardziej niż inaczej. Naturą bowiem trudniej manipulować niż przedmiotami. Ale można próbować włożyć ją między bajki”. – ANDA ROTTENBERG

Utrzymane w surrealistycznym nastroju pastele Mariusza Kruka stanowią obszerny fragment jego bogatego i niezwykle różnorodnego dorobku, obejmującego instalacje i obiekty, malarstwo i prace na papierze, a nawet postmodernistyczne w wyrazie projekty mebli. Jako założyciel poznańskiej grupy Koło Klipsa Kruk odżegnywał się z jednej strony od dorobku awangardy i neowarangardy, z drugiej zaś nie po drodze mu było z tzw. sztuką przykościelną. Zainicjowana przez niego formacja, w skład której wchodzili Leszek Knaflewski, Krzysztof Markowski i Wojciech Kujawski, a także okresowo Piotr Kurka, Piotr Postaremczak, Mariusz Młodzianowski i Robert Moroń, wsławiła się wystawami aranżowanymi na wzór environmentów, czy jak określał to Knaflewski, ‘całości’, w których prace poszczególnych twórców przenikały się wzajemnie tworząc niejako wspólne dzieło. Ich specyficzne ujęcie „nowej ekspresji” czerpało z surrealizmu, malarstwa materii, pop-artu, land-artu, sztuki Duchampa i ruchu Fluxus. Jak pisała Ewa Gorządek, poznańscy artyści „hołdowali zasadzie twórczej wolności, kładli nacisk na intuicję i własne doświadczenia twórcze, nieobciążone ograniczeniami płynącymi ze świata zewnętrznego. Ów świat zewnętrzny, ponury i smutny w okresie po stanie wojennym, z jałowym pejzażem kulturowym PRL-u, zachęcał do buntu i tworzenia subiektywnego obszaru w sztuce, nawet za cenę zanurzenia się w hermetyczność prywatnej ikonografii” (Ewa Gorządek, Koło Klipsa, https://culture.pl/pl/tworca/kolo-klipsa, dostęp: 20.08.2019)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

27
Mariusz KRUK (ur. 1952)

Bez tytułu, 1986 r.

pastel/karton, 42 x 34 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'M. Kruk 1986'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowa Figuracja - Nowa Ekspresja

12.09.2019

19:00

Sprzedane 3 500 zł (4 305 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 500 - 5 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite„Oglądając pastele Kruka, nie zastanawiamy się wszakże nad cudem natury, ale nad cudem sztuki. Bardziej niż widok interesuje nas nastrój księżyca czy humor drzewa. Właśnie tak – bardziej niż inaczej. Naturą bowiem trudniej manipulować niż przedmiotami. Ale można próbować włożyć ją między bajki”. – ANDA ROTTENBERG

Utrzymane w surrealistycznym nastroju pastele Mariusza Kruka stanowią obszerny fragment jego bogatego i niezwykle różnorodnego dorobku, obejmującego instalacje i obiekty, malarstwo i prace na papierze, a nawet postmodernistyczne w wyrazie projekty mebli. Jako założyciel poznańskiej grupy Koło Klipsa Kruk odżegnywał się z jednej strony od dorobku awangardy i neowarangardy, z drugiej zaś nie po drodze mu było z tzw. sztuką przykościelną. Zainicjowana przez niego formacja, w skład której wchodzili Leszek Knaflewski, Krzysztof Markowski i Wojciech Kujawski, a także okresowo Piotr Kurka, Piotr Postaremczak, Mariusz Młodzianowski i Robert Moroń, wsławiła się wystawami aranżowanymi na wzór environmentów, czy jak określał to Knaflewski, ‘całości’, w których prace poszczególnych twórców przenikały się wzajemnie tworząc niejako wspólne dzieło. Ich specyficzne ujęcie „nowej ekspresji” czerpało z surrealizmu, malarstwa materii, pop-artu, land-artu, sztuki Duchampa i ruchu Fluxus. Jak pisała Ewa Gorządek, poznańscy artyści „hołdowali zasadzie twórczej wolności, kładli nacisk na intuicję i własne doświadczenia twórcze, nieobciążone ograniczeniami płynącymi ze świata zewnętrznego. Ów świat zewnętrzny, ponury i smutny w okresie po stanie wojennym, z jałowym pejzażem kulturowym PRL-u, zachęcał do buntu i tworzenia subiektywnego obszaru w sztuce, nawet za cenę zanurzenia się w hermetyczność prywatnej ikonografii” (Ewa Gorządek, Koło Klipsa, https://culture.pl/pl/tworca/kolo-klipsa, dostęp: 20.08.2019)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.