„Wychowałem się w kulturze plebejskiego Kazimierza. Mój pradziadek sprzedawał kauczukowe lalki na odpustach, mojemu dzieciństwu i młodości towarzyszył kicz. (...) Maluję obrazy dwustronne, pokrzywione; nie przylegają płasko do ściany, zawsze w którymś miejscu odstają. Inaczej układa się na nich światło, można inaczej na nie spojrzeć”. – WIESŁAW OBRZYDOWSKI

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, pod kierunkiem: W. Taranczewskiego, T. Łakomskiego, C. Rzepińskiego. W 1966 r. otrzymał dyplom w pracowni H. Rudzkiej-Cybisowej. Do początku lat 80 - tych jego twórczość pozostawała w cieniu życia artystycznego. Artysta nie mieścił się w kanonach awangardowych poszukiwań sztuki lat 60. i 70. W 1987 r. jego prace wystawiane były w ramach ekspozycji "Realizm radykalny, abstrakcja konkretna" w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dwa lata później, sopockie BWA zorganizowało retrospektywną wystawę jego prac. Na początku lat 80 - tych został uznany za prekursora "polskiej ekspresji" i "kontynuatora figuracji lat 50." Wtedy to W. Obrzydowski spalił prawie wszystkie dzieła, które powstały w latach 1966-68 i zaczął przeciwstawiać się obowiązującemu koloryzmowi. Jego prace charakteryzuje niechlujność i brzydota, artysta często malował na odwrocie płócien, bądź na blejtramach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

42
Wiesław OBRZYDOWSKI (1938 Kraków - 2017 Kraków)

Bez tytułu, 1985 | Bez tytułu, 1976/85 (praca dwustronna)

olej/płótno, 100 x 80 cm
datowany p.d. '85' | kompozycja na odwrociu datowana l.g. ''76 | '85'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji„Wychowałem się w kulturze plebejskiego Kazimierza. Mój pradziadek sprzedawał kauczukowe lalki na odpustach, mojemu dzieciństwu i młodości towarzyszył kicz. (...) Maluję obrazy dwustronne, pokrzywione; nie przylegają płasko do ściany, zawsze w którymś miejscu odstają. Inaczej układa się na nich światło, można inaczej na nie spojrzeć”. – WIESŁAW OBRZYDOWSKI

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, pod kierunkiem: W. Taranczewskiego, T. Łakomskiego, C. Rzepińskiego. W 1966 r. otrzymał dyplom w pracowni H. Rudzkiej-Cybisowej. Do początku lat 80 - tych jego twórczość pozostawała w cieniu życia artystycznego. Artysta nie mieścił się w kanonach awangardowych poszukiwań sztuki lat 60. i 70. W 1987 r. jego prace wystawiane były w ramach ekspozycji "Realizm radykalny, abstrakcja konkretna" w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dwa lata później, sopockie BWA zorganizowało retrospektywną wystawę jego prac. Na początku lat 80 - tych został uznany za prekursora "polskiej ekspresji" i "kontynuatora figuracji lat 50." Wtedy to W. Obrzydowski spalił prawie wszystkie dzieła, które powstały w latach 1966-68 i zaczął przeciwstawiać się obowiązującemu koloryzmowi. Jego prace charakteryzuje niechlujność i brzydota, artysta często malował na odwrocie płócien, bądź na blejtramach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.