POCHODZENIE:
dar bezpośrednio od artystki
kolekcja prywatna, Warszawa

Awangardowa artystka malarka, fotograf. W latach 1973-1978 studiowała na Politechnice Warszawskiej. Mieszka i pracuje we Francji od 1982. Uprawia malarstwo, rzeźbę, video, fotografię. Jej prace były wystawiane w różnych krajach Europy. Głównym materiałem jej prac jest szpilka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

005
Teresa TYSZKIEWICZ (1953 - 2020)

Bez tytułu, 1985

olej, szpilki lutowane/blacha cynkowa, 44 x 44 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Tyszkiewicz 85'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

02.07.2020

19:00

Sprzedane 8 000 zł (9 840 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 18 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dar bezpośrednio od artystki
kolekcja prywatna, Warszawa

Awangardowa artystka malarka, fotograf. W latach 1973-1978 studiowała na Politechnice Warszawskiej. Mieszka i pracuje we Francji od 1982. Uprawia malarstwo, rzeźbę, video, fotografię. Jej prace były wystawiane w różnych krajach Europy. Głównym materiałem jej prac jest szpilka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.