"Obecność dzieł Zbigniewa Makowskiego w Zachęcie z okazji jubileuszu Organizacji Narodów Zjednoczonych nie jest przypadkowa, tak jak nie jest przypadkowa obecność jego obrazu 'Mirabilitas secundum diversos modos exire potest a rebus' w genewskiej siedzibie tej organizacji. Jakkolwiek dzisiejsze polityczne odniesienia przesłaniają czysty, ideowy sens istnienia tego międzynarodowego gremium - jego rzeczywiste cele, podobnie jak i powody powstania, są głęboko humanitarne i odwołują się nie tylko do wartości ludzkiego życia, lecz również - a może przede wszystkim - do wspólnego dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego całego rodzaju ludzkiego. Do dziedzictwa wytworzonego przez mieszkańców 'globalnej wioski' - tej małej drobiny w 'gwiezdnym pyle' rosnącego wszechświata. Tę wspólnotę w jej ogromnej różnorodności rozpoznaje i ujawnia twórczość Zbigniewa Makowskiego. Świadom pułapek labiryntu, kiedy wymyka się
nam z dłoni nić Ariadny, próbuje tę nić odtwarzać przez słowa-klucze i obrazy-klucze, które, podpowiadane po wielokroć, przeprowadzą nas bezpiecznie przez ciemne korytarze zaginionych wartości, zagadki minionych kultur, i pozwolą związać odległy, zapomniany - lub nie dość jeszcze rozpoznany - początek wszechrzeczy z dniem dzisiejszym. Makowski zaprasza nas do podróży po świecie światowej kultury, obecnej i dawnej; do zwiedzania świątyń egipskich i tybetańskich; do lektury filozofów i poetów Wschodu i Zachodu, Południa i Północy; do zachwytu nad brzmieniem słowa i wyglądem rzeczy. I poddaje kody
językowe, które pozwolą nam zrozumieć wizualny kształt tajemniczych symboli. Makowski żyje w ogromnej, pełnej najwyższych wzlotów słowa i myśli bibliotece stworzonej przez ludzkość. Żyje w ogromnym muzeum, pełnym arcydzieł - najwyższych wzlotów sztuki. Wie, iż to wszystko jest dziełem tysięcy lat i wzmożonego wysiłku milionów ludzi. Wie, że trzeba bardzo niewiele, by zniszczyć tę resztę, która jeszcze pozostała po barbarzyńskich przemarszach ogarniętych
ksenofobią fanatyków. Spróbujmy o tym pamiętać, udając się w oferowaną przez artystę podróż po świecie znaków i symboli kultury. Spróbujmy odnaleźć siebie w tym świecie".
Anda Rottenberg , ze wstępu do katalogu wystawy "Zbigniew Makowski. Błękitna wystawa ", Galeria Zachęta, Warszawa 24.10-03.12.1995

Studiował w warszawskiej ASP (1950-56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyka. Łącząc w swoich kompozycjach znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i sur-realistyczne. Brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959 roku. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 ukończył warszawską ASP (pracownia K. Tomorowicza). W 1962 roku przebywał we Francji i brał udział w wystawie "Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases" w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczna, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70. i 80. maluje ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty "Vale ergo polia, Et ibam in profundis". Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

9
Zbigniew MAKOWSKI (1930 Warszawa - 2019 Warszawa)

Bez tytułu, 1979 r.

gwasz/papier, 49,7 x 66 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'Zbigniew Makowski | Fecit III 1979 | Varsovia'

POCHODZENIE:
- dar od artysty, lata 80.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Obecność dzieł Zbigniewa Makowskiego w Zachęcie z okazji jubileuszu Organizacji Narodów Zjednoczonych nie jest przypadkowa, tak jak nie jest przypadkowa obecność jego obrazu 'Mirabilitas secundum diversos modos exire potest a rebus' w genewskiej siedzibie tej organizacji. Jakkolwiek dzisiejsze polityczne odniesienia przesłaniają czysty, ideowy sens istnienia tego międzynarodowego gremium - jego rzeczywiste cele, podobnie jak i powody powstania, są głęboko humanitarne i odwołują się nie tylko do wartości ludzkiego życia, lecz również - a może przede wszystkim - do wspólnego dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego całego rodzaju ludzkiego. Do dziedzictwa wytworzonego przez mieszkańców 'globalnej wioski' - tej małej drobiny w 'gwiezdnym pyle' rosnącego wszechświata. Tę wspólnotę w jej ogromnej różnorodności rozpoznaje i ujawnia twórczość Zbigniewa Makowskiego. Świadom pułapek labiryntu, kiedy wymyka się
nam z dłoni nić Ariadny, próbuje tę nić odtwarzać przez słowa-klucze i obrazy-klucze, które, podpowiadane po wielokroć, przeprowadzą nas bezpiecznie przez ciemne korytarze zaginionych wartości, zagadki minionych kultur, i pozwolą związać odległy, zapomniany - lub nie dość jeszcze rozpoznany - początek wszechrzeczy z dniem dzisiejszym. Makowski zaprasza nas do podróży po świecie światowej kultury, obecnej i dawnej; do zwiedzania świątyń egipskich i tybetańskich; do lektury filozofów i poetów Wschodu i Zachodu, Południa i Północy; do zachwytu nad brzmieniem słowa i wyglądem rzeczy. I poddaje kody
językowe, które pozwolą nam zrozumieć wizualny kształt tajemniczych symboli. Makowski żyje w ogromnej, pełnej najwyższych wzlotów słowa i myśli bibliotece stworzonej przez ludzkość. Żyje w ogromnym muzeum, pełnym arcydzieł - najwyższych wzlotów sztuki. Wie, iż to wszystko jest dziełem tysięcy lat i wzmożonego wysiłku milionów ludzi. Wie, że trzeba bardzo niewiele, by zniszczyć tę resztę, która jeszcze pozostała po barbarzyńskich przemarszach ogarniętych
ksenofobią fanatyków. Spróbujmy o tym pamiętać, udając się w oferowaną przez artystę podróż po świecie znaków i symboli kultury. Spróbujmy odnaleźć siebie w tym świecie".
Anda Rottenberg , ze wstępu do katalogu wystawy "Zbigniew Makowski. Błękitna wystawa ", Galeria Zachęta, Warszawa 24.10-03.12.1995

Studiował w warszawskiej ASP (1950-56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyka. Łącząc w swoich kompozycjach znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i sur-realistyczne. Brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959 roku. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 ukończył warszawską ASP (pracownia K. Tomorowicza). W 1962 roku przebywał we Francji i brał udział w wystawie "Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases" w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczna, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70. i 80. maluje ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty "Vale ergo polia, Et ibam in profundis". Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.