OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

41
Henryk PŁÓCIENNIK (1933 - 2020)

BEZ TYTUŁU, 1978

olej, płótno, 93 x 73 cm
sygn. p.d.: H. PŁÓCIENNIK 78, obok odcisk palca

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 11 000 - 14 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)