„Gdy maluję, mam wrażenie, że uwidaczniam to, co i tak płynie w powietrzu”.

Erna Rosenstein

Zaprtezentowana kompozycja pochodzi z okresu gdy w twórczosci Rosenstein, zarówno tej realizowanej na papierze, jak i płótnie, dominowały formy organiczne. Kreska – giętka, zaplątana, sprawiająca wrażenie swobodnie prowadzonej, to cecha formalna wielu z jej prac. Rytm i ornamentalna dekoracyjność tej linii niejednokrotnie decyduje o wyrazie jej obrazów zarówno w malarstwie, jak i rysunku. Takimi właściwościami charakteryzują się również prezentowane tutaj kompozycje artystki. W linearnych obrazach autorstwa Rosenstein sygnatura, sama mająca kaligraficzny, dekoracyjny charakter, wydaje się być ich integralną częścią, idealnie wpisaną w rysunek. Widoczna jest fascynacja witalności natury oraz inspiracje mnogością jej form.
Rysunki Erny Rosenstein wydają się być realizacją ściśle związanego z tradycją surrealistyczną tzw. „zapisu automatycznego”. Cała twórczość była dla niej pewnego rodzaju odsłonięciem procesu psychologicznego, w którym wszelkie bodźce, wyobrażenia, pragnienia, a przede wszystkim bolesne doświadczenia wojny działy się równolegle, przecinając się i łącząc swoje drogi zarazem. Rozważając bowiem twórczość Rosenstein, poza oczywistym kontekstem artystycznym, niezwykle ważna pozostaje jej osobista historia.

Niebywałą cechą jej sztuki jest nieustanne notowanie, chwytanie na gorąco emocji przeżyć oraz wspomnień, które w ujęciu artystki były ważniejsze nić obrazowanie świata zewnętrznego. Artystka w niezwykle płynny sposób przechodziła od rysunku, do malarstwa, od malarstwa do kolażu. Częstokroć łączyła najróżniejsze techniki, doklejając i domalowując kolejne elementy tak, by kolejno poddać je działaniu czasu.

Kształciła się w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu (w latach 1932-34) i w Krakowie (1933-36), którą ukończyła pod kierunkiem W. Weissa. W 1942 roku uciekła z lwowskiego getta. W czasie studiów sympatyzowała ze środowiskiem "Grupy Krakowskiej", brała udział w organizowaniu się awangardy artystycznej po II wojnie światowej. Oprócz malarstwa sztalugowego zajmowała się kolażem i twórczością poetycką. Artystka wypracowała indywidualną symbolikę, swobodnie kojarząc formy abstrakcyjne ze światem rzeczywistych kształtów. Jej prace wystawiane były między innymi na Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948 i 1949) i w Warszawie (1957 i 1959), wystawie "Dziewięciu" (1955). Eksponowała również w Galeriach: Krzysztofory i Krzywe Koło. W 1977 roku otrzymała Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida, a w roku 1966 Nagrodę im. J. Cybisa za całokształt twórczości.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

60
Erna ROSENSTEIN (1913-2004)

Bez tytułu, 1966

kreda, tusz/papier, 23 x 32 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany śr.d.: '1966 | Erna Rosenstein'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

17.11.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 18 000 - 28 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

„Gdy maluję, mam wrażenie, że uwidaczniam to, co i tak płynie w powietrzu”.

Erna Rosenstein

Zaprtezentowana kompozycja pochodzi z okresu gdy w twórczosci Rosenstein, zarówno tej realizowanej na papierze, jak i płótnie, dominowały formy organiczne. Kreska – giętka, zaplątana, sprawiająca wrażenie swobodnie prowadzonej, to cecha formalna wielu z jej prac. Rytm i ornamentalna dekoracyjność tej linii niejednokrotnie decyduje o wyrazie jej obrazów zarówno w malarstwie, jak i rysunku. Takimi właściwościami charakteryzują się również prezentowane tutaj kompozycje artystki. W linearnych obrazach autorstwa Rosenstein sygnatura, sama mająca kaligraficzny, dekoracyjny charakter, wydaje się być ich integralną częścią, idealnie wpisaną w rysunek. Widoczna jest fascynacja witalności natury oraz inspiracje mnogością jej form.
Rysunki Erny Rosenstein wydają się być realizacją ściśle związanego z tradycją surrealistyczną tzw. „zapisu automatycznego”. Cała twórczość była dla niej pewnego rodzaju odsłonięciem procesu psychologicznego, w którym wszelkie bodźce, wyobrażenia, pragnienia, a przede wszystkim bolesne doświadczenia wojny działy się równolegle, przecinając się i łącząc swoje drogi zarazem. Rozważając bowiem twórczość Rosenstein, poza oczywistym kontekstem artystycznym, niezwykle ważna pozostaje jej osobista historia.

Niebywałą cechą jej sztuki jest nieustanne notowanie, chwytanie na gorąco emocji przeżyć oraz wspomnień, które w ujęciu artystki były ważniejsze nić obrazowanie świata zewnętrznego. Artystka w niezwykle płynny sposób przechodziła od rysunku, do malarstwa, od malarstwa do kolażu. Częstokroć łączyła najróżniejsze techniki, doklejając i domalowując kolejne elementy tak, by kolejno poddać je działaniu czasu.

Kształciła się w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu (w latach 1932-34) i w Krakowie (1933-36), którą ukończyła pod kierunkiem W. Weissa. W 1942 roku uciekła z lwowskiego getta. W czasie studiów sympatyzowała ze środowiskiem "Grupy Krakowskiej", brała udział w organizowaniu się awangardy artystycznej po II wojnie światowej. Oprócz malarstwa sztalugowego zajmowała się kolażem i twórczością poetycką. Artystka wypracowała indywidualną symbolikę, swobodnie kojarząc formy abstrakcyjne ze światem rzeczywistych kształtów. Jej prace wystawiane były między innymi na Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948 i 1949) i w Warszawie (1957 i 1959), wystawie "Dziewięciu" (1955). Eksponowała również w Galeriach: Krzysztofory i Krzywe Koło. W 1977 roku otrzymała Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida, a w roku 1966 Nagrodę im. J. Cybisa za całokształt twórczości.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.