WYSTAWIANY:
Jerzy Lewczyński, Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2015
Jerzy Lewczyński Archeologia fotografii — prace z lat 1941-2005, BWA Katowice, 2006

LITERATURA:
Jerzy Lewczyński. Archeologia fotografii prace z lat 1941-2005, red. Krzysztof Jurecki, Ireneusz Zjeżdżałka, Wydawnictwo KROPKA, 2005

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 50. jego prace - próbujące uchwycić wzajemne relacje starannie komponowanych, symbolicznych przedmiotów i w ten sposób stworzyć komentarz do codzienności - nazywano mianem “antyfotografii”, on sam jednak skłania się do nazywania swych działań “teatrem fotografii”. Z czasem skoncentrował się na działaniach nazywanych “archeologią fotografii” - zaczął wykorzystywać w swych dziełach prace innych autorów, reprodukcje - zapomniane, zniszczone, odnajdując w nich symbol sponiewieranej przeszłości, ślady dotyku ludzkich dłoni czy oczu. Prezentował swą twórczość m.in. na wystawach “Fotografia subiektywna” (1968) i “Fotografowie poszukujący” (1971), “Stany graniczne fotografii” (1977). W 1988-1993 wykładowca Wyższego Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Autor „Antologii fotografii polskiej 1839-1989” (1999). Wpływy Lewczyńskiego wyczuwa się w fotografiach innych twórców, m.in. Wojciecha Prażmowskiego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

121
Jerzy LEWCZYŃSKI (1924-2014)

Bez tytułu, 1957 - 1960

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 39,5 x 29,4 cm (arkusz)
sygnowany na odwrociu: 'JL'
na odwrociu pieczątka autorska

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Sprzedane 2 800 zł (3 444 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 400 - 2 400 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
Jerzy Lewczyński, Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2015
Jerzy Lewczyński Archeologia fotografii — prace z lat 1941-2005, BWA Katowice, 2006

LITERATURA:
Jerzy Lewczyński. Archeologia fotografii prace z lat 1941-2005, red. Krzysztof Jurecki, Ireneusz Zjeżdżałka, Wydawnictwo KROPKA, 2005

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 50. jego prace - próbujące uchwycić wzajemne relacje starannie komponowanych, symbolicznych przedmiotów i w ten sposób stworzyć komentarz do codzienności - nazywano mianem “antyfotografii”, on sam jednak skłania się do nazywania swych działań “teatrem fotografii”. Z czasem skoncentrował się na działaniach nazywanych “archeologią fotografii” - zaczął wykorzystywać w swych dziełach prace innych autorów, reprodukcje - zapomniane, zniszczone, odnajdując w nich symbol sponiewieranej przeszłości, ślady dotyku ludzkich dłoni czy oczu. Prezentował swą twórczość m.in. na wystawach “Fotografia subiektywna” (1968) i “Fotografowie poszukujący” (1971), “Stany graniczne fotografii” (1977). W 1988-1993 wykładowca Wyższego Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Autor „Antologii fotografii polskiej 1839-1989” (1999). Wpływy Lewczyńskiego wyczuwa się w fotografiach innych twórców, m.in. Wojciecha Prażmowskiego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.