PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

32
Kazimierz Józef (Caziel) ZIELENKIEWICZ (1906 Sosnowiec k. Kielc - 1988 w Anglii)

Bez tytułu, 1952

olej/płótno, 51 x 41 cm
sygnowany i datowany p.d. 'CAZIEL 52 X'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'CAZIEL | 52 | XI'
oraz opisany na blejtamie: 'J-P'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Yellow and Gray

17.06.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.