W latach 1946-50 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, gdzie był uczniem Antoniego Kenara. Następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom u prof. Xawerego Dunikowskiego w 1956 roku. W latach 1956-91 związany pracą pedagogiczną z macierzystą uczelnią. W 1977 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prorektora ASP (1969-78, 1987-90). Rzeźbił w kamieniu, drewnie, metalu i ceramice formy figuralne, dekoracyjne i abstrakcyjne. Uprawiał grafikę i rysunek. Prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w polskich muzeach i zbiorach prywatnych. Otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń państwowych za działalność twórczą i pedagogiczną.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

138
Antoni HAJDECKI (1927 Bochnia - 1991 Kraków)

Bez tytułu

metal spawany, beton, 77 x 52 x 15 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1946-50 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, gdzie był uczniem Antoniego Kenara. Następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom u prof. Xawerego Dunikowskiego w 1956 roku. W latach 1956-91 związany pracą pedagogiczną z macierzystą uczelnią. W 1977 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prorektora ASP (1969-78, 1987-90). Rzeźbił w kamieniu, drewnie, metalu i ceramice formy figuralne, dekoracyjne i abstrakcyjne. Uprawiał grafikę i rysunek. Prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w polskich muzeach i zbiorach prywatnych. Otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń państwowych za działalność twórczą i pedagogiczną.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.