POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Łódź

Artur Brunsz już w połowie lat 60. podjął kwestię koloru jako zjawiska optycznego, od tego czasu jego zainteresowania artystyczne oscylują wokół wybranych zagadnień z zakresu fizyki, biologii oraz psychologii. Prezentowany na aukcji dyptyk „Wrzesień” z 1984 roku jest kontynuacją eksperymentów artysty podjętych w 1968 roku. Twórca wyznał, że zajmowały go problemy, które są „z punktu widzenia metodologicznego oparte o przesłanki biofizyczne z jednej i przesłanki psychologiczno-wizualne z drugiej strony, które relatywizują oddziaływanie na przebieg odbierania wrażeń barwnych i refleksji” (Artur Brunsz – malarstwo, katalog wystawy w Galerii Krzysztofory, Kraków 1985, s. nlb.).
Pasy kolorów utrzymanych w pastelowej tonacji zostają częściowo skryte pod warstwą białej farby. Brunsz pozostawia odsłoniętymi wąskie, poprzeczne pasy, jednocześnie sugerując odbiorcom bliższe przyjrzenie się powierzchni obrazu. Skrupulatny ogląd pozwala zauważyć, że użyta przez artystę biel nie jest w pełni kryjąca, jej transparentne właściwości pozwalają dojrzeć pod warstwą bieli zniuansowaną barwnie powierzchnię. Obraz unaocznia fakt, że nie istnieje wyłącznie jedna konkretna barwa biała, lecz pewien zakres odcieni – od barwy lekko zażółconej do zaniebieszczonej, czyli bieli ciepłej i chłodnej. Przełomowym dla artysty był rok 1976, kiedy białą farbą pokrył całą powierzchnię płótna, jednocześnie jakby symbolicznie ukazując proces rozszczepiania światła, w którym dochodzi do rozdzielenia się fali świetlnej na składowe o różnej długości i tym samym o różnej, widzianej przez ludzkie oko, barwie. Prace Brunsza dowodzą, że wszystkie używane w sztuce kolory sprowadzają się do bieli.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

133
Artur BRUNSZ (ur. 1929)

Bez tytuł, 1984 r.

olej/płótno, 55 x 92 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '1984 | obraz 1 wrzesień | ARTUR BRUNSZ | 55 x 46' oraz '1984 | obraz 2 wrzesień | ARTUR BRUNSZ | 55 x 46'
na odwrociu nalepka z Galerii w Pasażu we Wrocławiu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Łódź

Artur Brunsz już w połowie lat 60. podjął kwestię koloru jako zjawiska optycznego, od tego czasu jego zainteresowania artystyczne oscylują wokół wybranych zagadnień z zakresu fizyki, biologii oraz psychologii. Prezentowany na aukcji dyptyk „Wrzesień” z 1984 roku jest kontynuacją eksperymentów artysty podjętych w 1968 roku. Twórca wyznał, że zajmowały go problemy, które są „z punktu widzenia metodologicznego oparte o przesłanki biofizyczne z jednej i przesłanki psychologiczno-wizualne z drugiej strony, które relatywizują oddziaływanie na przebieg odbierania wrażeń barwnych i refleksji” (Artur Brunsz – malarstwo, katalog wystawy w Galerii Krzysztofory, Kraków 1985, s. nlb.).
Pasy kolorów utrzymanych w pastelowej tonacji zostają częściowo skryte pod warstwą białej farby. Brunsz pozostawia odsłoniętymi wąskie, poprzeczne pasy, jednocześnie sugerując odbiorcom bliższe przyjrzenie się powierzchni obrazu. Skrupulatny ogląd pozwala zauważyć, że użyta przez artystę biel nie jest w pełni kryjąca, jej transparentne właściwości pozwalają dojrzeć pod warstwą bieli zniuansowaną barwnie powierzchnię. Obraz unaocznia fakt, że nie istnieje wyłącznie jedna konkretna barwa biała, lecz pewien zakres odcieni – od barwy lekko zażółconej do zaniebieszczonej, czyli bieli ciepłej i chłodnej. Przełomowym dla artysty był rok 1976, kiedy białą farbą pokrył całą powierzchnię płótna, jednocześnie jakby symbolicznie ukazując proces rozszczepiania światła, w którym dochodzi do rozdzielenia się fali świetlnej na składowe o różnej długości i tym samym o różnej, widzianej przez ludzkie oko, barwie. Prace Brunsza dowodzą, że wszystkie używane w sztuce kolory sprowadzają się do bieli.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.