500
BETR. Beherbergung von geflüchteten Juden durch Polen.

Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass gerade aus den kleinen jüdischen Wohnbezirken des Flachlandes Juden, um sich der Evakuierung zu entziehen, fluchten [...]. Radom, 21 IX 1942. [Podp.] Dr. Böttcher, Stardartenführer (Maszynopis powielany jednostronny w jęz. niemieckim na ark. 29,5x21 cm. Okólnik dotyczący nielegalnego ukrywania Żydów przez Polaków w dystrykcie radomskim. Dokument potwierdzający przechowywanie zbiegłych z getta Żydów przez ludność polską. Burmistrzowie i wójtowie powinni uświadomić mieszkańcom, że pomoc dla zbiegów z getta jest przestępstwem. Zgodnie z niemieckimi przepisami obowiązującymi w GG za udzielenie pomocy Żydom przewidziana jest dla Polaków kara śmierci. W prawym górnym narożniku piecz. naczelnika Częstochowy [Stadthauptmann Tschenstochau] o otrzymaniu dokumentów. Lewy margines z otworami po dziurkaczu, prawy nadkruszony, na dolnym ślady zaplamień, poza tym stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji