Najczęściej przyjęta interpretacja, związana z obrazem (tu reprodukowanym w grafice), głosi, że jest to rodzaj testamentu króla-patrioty zmuszonego do abdykacji w obliczu dziejowej burzy, zatroskanego o losy ojczyzny. Jest również możliwa inna, choć nie wykluczającą poprzedniej, interpretacja - jako zaszyfrowanego komunikatu masońskiego (zarówno model, jak i malarz byli masonami). W odmiennym kierunku podąża interpretacja Małgorzaty Sobieraj, dla której kluczowe znaczenie ma widoczny w tle obraz Dydony porzuconej przez Eneasza. W interpretacji Sobieraj porzuconą Dydoną jest sam król, bezwzględnym Eneaszem - Katarzyna II. W tej interpretacji portret byłby zaszyfrowanym obrazem klęski - osobistej i politycznej - króla. Wkrótce po powstaniu dzieła został on powielony w dwóch seriach miedziorytniczych. Pierwszą rytował w Rzymie Raffaele Morghen. Drugą, przyjętą jako wersja ostateczna, wykonał w Londynie w 1798 na zlecenie Bacciarellego A. Fogg.

55
Bacciarelli Marcello (autor pierwowzoru), Fogg Anthony

Portret Stanisława Augusta z klepsydrą, 1798
Miedzioryt punktowy; wym. komp.: 332 x 252 mm, plansza: 426 x 288 mm; na dole nota edytorska: Publishd 1st May 1798 by Edwd./Harding No.98 Pall Mall.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Najczęściej przyjęta interpretacja, związana z obrazem (tu reprodukowanym w grafice), głosi, że jest to rodzaj testamentu króla-patrioty zmuszonego do abdykacji w obliczu dziejowej burzy, zatroskanego o losy ojczyzny. Jest również możliwa inna, choć nie wykluczającą poprzedniej, interpretacja - jako zaszyfrowanego komunikatu masońskiego (zarówno model, jak i malarz byli masonami). W odmiennym kierunku podąża interpretacja Małgorzaty Sobieraj, dla której kluczowe znaczenie ma widoczny w tle obraz Dydony porzuconej przez Eneasza. W interpretacji Sobieraj porzuconą Dydoną jest sam król, bezwzględnym Eneaszem - Katarzyna II. W tej interpretacji portret byłby zaszyfrowanym obrazem klęski - osobistej i politycznej - króla. Wkrótce po powstaniu dzieła został on powielony w dwóch seriach miedziorytniczych. Pierwszą rytował w Rzymie Raffaele Morghen. Drugą, przyjętą jako wersja ostateczna, wykonał w Londynie w 1798 na zlecenie Bacciarellego A. Fogg.