STAN ZACHOWANIA:
dobry

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Kraków

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

22
Eugeniusz WANIEK (1906 - 2009)

"Baca na tle Harendy", 1930

olej/sklejka, 79 x 59 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'E.Waniek 930'
opisany ołówkiem na odwrociu: ‘Baca na tle HARENDY’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
dobry

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Kraków

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.