PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

047
Ewa ROUBA-ZUBER (1933 - 1978)

"Bąbelki" z cyklu "Bukiety", 1968 r.

olej/płótno, 100 x 60 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'EWA 68'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'BUKIET "BĄBELKI' | EWA ROUBA - ZUBER | 1968'
na odwrociu nalepka Biura Wystaw Artystycznych w Sopocie z opisem pracy

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Współczesna

12.11.2019

19:00

Sprzedane 1 800 zł (2 214 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.