To artystka nowego pokolenia, która dała już o sobie mocno znać, zwłaszcza poprzez swoje intensywne performance, choć w swojej praktyce artystycznej zajmuje się także malarstwem, tworzeniem instalacji, fotografią i video. W swoich pracach bardzo często wykorzystuje własne ciało jako medium, będące nośnikiem nie tylko formalnym, ale także koncepcyjno-znaczeniowym, dzięki któremu porusza takie zagadnienia jak seksualność, fizjologia, relacje władzy. W finale konkursu Artystyczna Podróż Hestii przedstawiła pracę pt. Waga Ciężka, na którą składały się polaroidy z performance oraz wykorzystane w tym performance, nasączone żelatyną ubrania, które należały do profesorów ASP. Rutkowska tak komentuje swoją pracę: „Używam swojego ciała jako narzędzia, podejmując konfrontację z presją i przytłoczeniem (…) symbolicznie negocjuję z traumą, cierpieniem i władzą”. Praca ta odnosi się do osobistych doświadczeń artystki z zinstytucjonalizowaną, zależną od płci przemocą, z seksistowskimi zachowaniami w obrębie środowiska, które samo z pozoru jawi się jako niezwykle tolerancyjne i progresywne. Dużym i ważnym obszarem działania Rutkowskiej jest także malarstwo. Prezentowana praca pt. Awaria złomu, związana jest z cyklem Sztuka poza polem sztuki, który nawiązuje do teorii dystynkcji Pierre’a Bourdieau oraz kluczowej w tej teorii kategorii pola (le champ). Prace prezentują jednak związek ze światem uprawy roli: efekt poszukiwań poza środowiskiem artystycznym – dosłownie poza polem sztuki. Artystka opisuje ten cykl (składający się zarówno z obrazów jak i kolaży): „w dotychczas powstałych pracach przedstawiono poszczególne etapy hodowli człowieka tradycyjnymi metodami: siew, inspekt, pielenie, kiełkowanie, sadzenie, zapładnianie, wzrost. Gdy zawodzą współczesne technologie, środowisko wymusi powrót cywilizacji do tradycyjnych, mniej toksycznych i szkodliwych metod uprawiania życia. Praca dotyczy zagrożeń związanych z nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego, alegorycznie przedstawiając Ziemię wykorzystywaną przez człowieka i poddawaną szeregowi zabiegów pełnych przemocy”. Cały cykl kojarzy się ze słynną powieścią Sigridur Hagalin Bjornsdottir pt. Wyspa. Anna Rutkowska to absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2020) w pracowni Jarosława Modzelewskiego ze specjalizacją ze Struktur Wizualnych w Pracowni dr hab. Jana Mioduszewskiego. Pochodzi z rodziny artystycznej, a jak sama mówi: „ze swoim wielopokoleniowym bagażem ciężkich doświadczeń zmaga się za pośrednictwem obrazów, performance, instalacji, obiektów oraz sztuk walki”. Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2020), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019/2020), stypendystka Rektora ASP w Warszawie w latach 2016-2020.

14
Aleksandra RUTKOWSKA

Awaria złomu, 2020

tempera jajowa na płótnie lnianym, 60 x 90 cm, sygn.: ‘AWARIA ZŁOMU ANNA RUTKOWSKA 2020’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

To artystka nowego pokolenia, która dała już o sobie mocno znać, zwłaszcza poprzez swoje intensywne performance, choć w swojej praktyce artystycznej zajmuje się także malarstwem, tworzeniem instalacji, fotografią i video. W swoich pracach bardzo często wykorzystuje własne ciało jako medium, będące nośnikiem nie tylko formalnym, ale także koncepcyjno-znaczeniowym, dzięki któremu porusza takie zagadnienia jak seksualność, fizjologia, relacje władzy. W finale konkursu Artystyczna Podróż Hestii przedstawiła pracę pt. Waga Ciężka, na którą składały się polaroidy z performance oraz wykorzystane w tym performance, nasączone żelatyną ubrania, które należały do profesorów ASP. Rutkowska tak komentuje swoją pracę: „Używam swojego ciała jako narzędzia, podejmując konfrontację z presją i przytłoczeniem (…) symbolicznie negocjuję z traumą, cierpieniem i władzą”. Praca ta odnosi się do osobistych doświadczeń artystki z zinstytucjonalizowaną, zależną od płci przemocą, z seksistowskimi zachowaniami w obrębie środowiska, które samo z pozoru jawi się jako niezwykle tolerancyjne i progresywne. Dużym i ważnym obszarem działania Rutkowskiej jest także malarstwo. Prezentowana praca pt. Awaria złomu, związana jest z cyklem Sztuka poza polem sztuki, który nawiązuje do teorii dystynkcji Pierre’a Bourdieau oraz kluczowej w tej teorii kategorii pola (le champ). Prace prezentują jednak związek ze światem uprawy roli: efekt poszukiwań poza środowiskiem artystycznym – dosłownie poza polem sztuki. Artystka opisuje ten cykl (składający się zarówno z obrazów jak i kolaży): „w dotychczas powstałych pracach przedstawiono poszczególne etapy hodowli człowieka tradycyjnymi metodami: siew, inspekt, pielenie, kiełkowanie, sadzenie, zapładnianie, wzrost. Gdy zawodzą współczesne technologie, środowisko wymusi powrót cywilizacji do tradycyjnych, mniej toksycznych i szkodliwych metod uprawiania życia. Praca dotyczy zagrożeń związanych z nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego, alegorycznie przedstawiając Ziemię wykorzystywaną przez człowieka i poddawaną szeregowi zabiegów pełnych przemocy”. Cały cykl kojarzy się ze słynną powieścią Sigridur Hagalin Bjornsdottir pt. Wyspa. Anna Rutkowska to absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2020) w pracowni Jarosława Modzelewskiego ze specjalizacją ze Struktur Wizualnych w Pracowni dr hab. Jana Mioduszewskiego. Pochodzi z rodziny artystycznej, a jak sama mówi: „ze swoim wielopokoleniowym bagażem ciężkich doświadczeń zmaga się za pośrednictwem obrazów, performance, instalacji, obiektów oraz sztuk walki”. Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2020), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019/2020), stypendystka Rektora ASP w Warszawie w latach 2016-2020.