WYSTAWIANY:
Marek Chlanda. Kolekcja poznańska, Galeria Muzalewska, Poznań, marzec 2007

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Grafiki w 1978 roku. W latach 1980–1982 był pedagogiem krakowskiej uczelni. W latach 1983–1984 realizował ze studentami Vestlendets Kunstakademie w Bergen w Norwegii eksperyment Podróżującej Akademii, prowadząc zajęcia w różnych miejscach świata. Od 1986 do 1988 roku pracował w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 1997 roku został laureatem Nagrody Fundacji Nowosielskich, przyznanej wówczas po raz pierwszy. Najważniejsze pola jego działalności artystycznej to rysunek i rzeźba. Rozwinął innowacyjne połączenie tych dwóch dziedzin, sprawdzając ich wzajemne oddziaływanie. W zaaranżowane przez siebie przestrzeni wprowadza element ruchu, konfrontując z nim nieruchomą rzeźbę. Inspirację dla jego prac stanowi literatura, mitologia oraz mistyka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

222
Marek CHLANDA (ur.1954 r.)

"Avenue Artaud", 1987-1988

blacha, drewno, 40 x 380 x 28 cm (całość)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
Marek Chlanda. Kolekcja poznańska, Galeria Muzalewska, Poznań, marzec 2007

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Grafiki w 1978 roku. W latach 1980–1982 był pedagogiem krakowskiej uczelni. W latach 1983–1984 realizował ze studentami Vestlendets Kunstakademie w Bergen w Norwegii eksperyment Podróżującej Akademii, prowadząc zajęcia w różnych miejscach świata. Od 1986 do 1988 roku pracował w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 1997 roku został laureatem Nagrody Fundacji Nowosielskich, przyznanej wówczas po raz pierwszy. Najważniejsze pola jego działalności artystycznej to rysunek i rzeźba. Rozwinął innowacyjne połączenie tych dwóch dziedzin, sprawdzając ich wzajemne oddziaływanie. W zaaranżowane przez siebie przestrzeni wprowadza element ruchu, konfrontując z nim nieruchomą rzeźbę. Inspirację dla jego prac stanowi literatura, mitologia oraz mistyka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.