PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

018
Wanda GOŁKOWSKA (1925 - 2013)

Autoportret z tulipanem

olej/płótno, 72 x 50 cm
na odwrociu naklejki wystawowe: Ministerstwo Kultury i Sztuki Centralny Zarząd Sztuk Plastycznych i Wystaw, Wydział Twórczości Plastycznej z 1955 roku oraz CBWA Zachęta z lat 50. XX w.

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Współczesna

12.11.2019

19:00

Sprzedane 8 000 zł (9 840 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.