OPINIE:
do obiektu dołączony certyfikat autentyczności Fundacji Kossakowskiego

Praca „Autoportret w Wenecji” jest jedną z cyklu fotografii zrobionych przez Eustachego Kossakowskiego podczas podróży do Włoch w 1970 roku. Autoportret artysty został wykonany przez artystę na środku Placu Świętego Marka – reprezentacyjnego obszaru miasta, zalanego przez nawiedzające je okresowe powodzie zwane acqua alta. Klasyk polskiej fotografii reporterskiej podróżował po kraju i Europie, dokumentując wydarzenia artystyczne, jak również codzienne życie obserwowane na ulicach miast.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

106
Eustachy KOSSAKOWSKI (1925 - 2001)

Autoportret w Wenecji

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 20 x 30 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | EUSTACHY | KOSSAKOWSKI'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Sprzedane 5 500 zł (6 765 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPINIE:
do obiektu dołączony certyfikat autentyczności Fundacji Kossakowskiego

Praca „Autoportret w Wenecji” jest jedną z cyklu fotografii zrobionych przez Eustachego Kossakowskiego podczas podróży do Włoch w 1970 roku. Autoportret artysty został wykonany przez artystę na środku Placu Świętego Marka – reprezentacyjnego obszaru miasta, zalanego przez nawiedzające je okresowe powodzie zwane acqua alta. Klasyk polskiej fotografii reporterskiej podróżował po kraju i Europie, dokumentując wydarzenia artystyczne, jak również codzienne życie obserwowane na ulicach miast.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.