Pochodzący z roku 1914 Autoportret alegoryczny - z postacią kobiecą, trzymającą w ręce laskę wędrowca, postacią, którą można odczytywać jako personifikację Polonii - wpisuje się w większy cykl obrazów Malczewskiego z lat wojny 1914-1918 określanych wspólnym mianem Polonia (Polonia z 1914, Orfeusz i Eurydyka, 1914, Polonia, 1918, Polonia zaplatająca warkocz, 1918). Powtarzająca się w tym cyklu postać kobieca ma rysy Marii z Woźniakowskich Sozańskiej, żony zaprzyjaźnionego z Malczewskim malarza Michała Sozańskiego, która w tym okresie była częstą modelką artysty.
Autoportret alegoryczny powtarza przy tym kompozycję znaną z wielu różnych portretów i autoportretów Malczewskiego, kiedy przedstawianej osobie towarzyszą różne postacie fantastyczne i symboliczne, współtworząc niejako wewnętrzny wizerunek modela i zdając się mówić o jego marzeniach i dążeniach - w wypadku cyklu Polonia - o tęsknotach za wolną, niepodległą Polską.

10
Jacek MALCZEWSKI (1854-1929)

AUTOPORTRET ALEGORYCZNY, 1914

olej, tektura
46 x 38 cm
sygn. l.d.: 1914 J Malczewski

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pochodzący z roku 1914 Autoportret alegoryczny - z postacią kobiecą, trzymającą w ręce laskę wędrowca, postacią, którą można odczytywać jako personifikację Polonii - wpisuje się w większy cykl obrazów Malczewskiego z lat wojny 1914-1918 określanych wspólnym mianem Polonia (Polonia z 1914, Orfeusz i Eurydyka, 1914, Polonia, 1918, Polonia zaplatająca warkocz, 1918). Powtarzająca się w tym cyklu postać kobieca ma rysy Marii z Woźniakowskich Sozańskiej, żony zaprzyjaźnionego z Malczewskim malarza Michała Sozańskiego, która w tym okresie była częstą modelką artysty.
Autoportret alegoryczny powtarza przy tym kompozycję znaną z wielu różnych portretów i autoportretów Malczewskiego, kiedy przedstawianej osobie towarzyszą różne postacie fantastyczne i symboliczne, współtworząc niejako wewnętrzny wizerunek modela i zdając się mówić o jego marzeniach i dążeniach - w wypadku cyklu Polonia - o tęsknotach za wolną, niepodległą Polską.