Absolwentka Instytutu Edukacji Artystycznej na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dyplom licencjacki uzyskała w 2009 r. w pracowni prof. Joanny Stasiak. Następnie dyplom magisterski zdobyła w pracowni prof. Marzanny Wróbleskiej w 2012r. Obecnie zajmuje się malarstwem, a swoją wrażliwość widzenia stara się przekazać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od młodości jej twórczość związana była z warszawskim Pałacem Młodzieży, gdzie brała udział w dwóch wystawach zbiorowych malarstwa. Jej prace wystawiane były między innymi w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie i Centrum Promocji Kultury w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

94
Agata KURASZ-HAN

Autoportret, 2009 r.

akryl/płótno, 130 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu, na blejtramie: 'Agata Kurasz 2009'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwentka Instytutu Edukacji Artystycznej na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dyplom licencjacki uzyskała w 2009 r. w pracowni prof. Joanny Stasiak. Następnie dyplom magisterski zdobyła w pracowni prof. Marzanny Wróbleskiej w 2012r. Obecnie zajmuje się malarstwem, a swoją wrażliwość widzenia stara się przekazać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od młodości jej twórczość związana była z warszawskim Pałacem Młodzieży, gdzie brała udział w dwóch wystawach zbiorowych malarstwa. Jej prace wystawiane były między innymi w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie i Centrum Promocji Kultury w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.