09
Feliks Michał WYGRZYWALSKI (1875 - 1944)

Autoportret

pastel, papier
68,5 x 50,3 cm (w świetle)
sygn. l.d.: „F. M. Wygrzywalski”

Zobacz katalog

Krakowski Dom Aukcyjny

III Aukcja Dzieł Sztuki

26.05.2020

19:30

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 9 800 zł
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł