Malowany w Paryżu obraz - to kompozycja przedstawiająca komediantów - artystów "niższej rangi" - temat tak charakterystyczny dla malarzy związanych ze środowiskiem francuskim, między innymi Watteau, Maneta, Picassa, by wymienić tych najbardziej znanych. Temat ten kilkakrotnie w swojej twórczości podjął również Menkes. W oferowanym tu obrazie, przy kieliszku wina rozmowę prowadzą uliczny aktor, muzyk i artysta-malarz Zygmunt Menkes. Jego postać widoczna jest przy prawej krawędzi kompozycji. Ten pełen ekspresji i witalności obraz jest peanem na cześć sztuki i uroków życia , ale też ukazuje poprzez ciemny koloryt i sposób ujęcia samego siebie (jakby marginalnie tylko uczestniczącego w biesiadzie) niepewność i kondycję zawodu malarza, jego ludzkie i artystyczne rozterki.

36
Zygmunt Józef (Sigmund, Sigmond) MENKES (1896 Lwów -1986 Riverdale)

Autoportet z komediantami, ok. 1930

olej, płótno, 93 x 73 cm
sygn.p.g.: Menkes
na blejtramie pieczęć: LSKRA & KARMANSKI / KRAKÓW / 73
na blejtramie naklejka: LUCIEN LEFEBVRE - FOINET / 19, rue Vavinet 2, rue Bréa, Paris VI / 8893 / [...] TOILEC FINES

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malowany w Paryżu obraz - to kompozycja przedstawiająca komediantów - artystów "niższej rangi" - temat tak charakterystyczny dla malarzy związanych ze środowiskiem francuskim, między innymi Watteau, Maneta, Picassa, by wymienić tych najbardziej znanych. Temat ten kilkakrotnie w swojej twórczości podjął również Menkes. W oferowanym tu obrazie, przy kieliszku wina rozmowę prowadzą uliczny aktor, muzyk i artysta-malarz Zygmunt Menkes. Jego postać widoczna jest przy prawej krawędzi kompozycji. Ten pełen ekspresji i witalności obraz jest peanem na cześć sztuki i uroków życia , ale też ukazuje poprzez ciemny koloryt i sposób ujęcia samego siebie (jakby marginalnie tylko uczestniczącego w biesiadzie) niepewność i kondycję zawodu malarza, jego ludzkie i artystyczne rozterki.