Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Członek ZPAP. Rzeczoznawca MKiDN. Uprawia grafikę i malarstwo. Od lal 90. zajmuje się zagadnieniami trójwymiarowych przestrzeni urojonych w malarstwie i dziedzinach pokrewnych. Laureat ponad 40 nagród i wyróżnień w konkursach plakatu. Prace w zbiorach Galerii Plakatu Muzeum Narodowego w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

40
Tadeusz MOSKAŁA (ur. 1967, Poznań)

Atak (obraz w konwencji 3D), 2005 r.

akryl/płótno, 92 x 92 cm
sygnowany i datowany: 'TM 05'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Członek ZPAP. Rzeczoznawca MKiDN. Uprawia grafikę i malarstwo. Od lal 90. zajmuje się zagadnieniami trójwymiarowych przestrzeni urojonych w malarstwie i dziedzinach pokrewnych. Laureat ponad 40 nagród i wyróżnień w konkursach plakatu. Prace w zbiorach Galerii Plakatu Muzeum Narodowego w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.